ข่าวเล่าเรื่องตำนานพญายักษ์วัดแจ้ง  โดย อาจารย์ไก่ ทิพย์จักร - kachon.com

เล่าเรื่องตำนานพญายักษ์วัดแจ้ง  โดย อาจารย์ไก่ ทิพย์จักร
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

เล่าเรื่องตำนานพญายักษ์วัดแจ้ง  โดย อาจารย์ไก่ ทิพย์จักร

เรื่องพญายักษฺ์วัดแจ้งนี้ผมคิดจะเขียนอยู่นานแล้ว แต่ยังไม่มีจังหวะเพราะติดโน่นนี่ตลอด วันนี้มีเวลาเลยอยากมาเล่าสู่กันฟัง ที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามมีพญายักษ์สองตนอยู่หน้าพระอุโบสถ ตนสีเขียวคือทศกัณฑ์ ตนสีขาวคือสหัสเดชะ ทำไมจึงสร้างยักษ์สองตนนี้ไว้ เพราะเขาถือว่ายักษ์สองตนนี้มีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในวัดพระแก้วก็มียักษ์สองตนนี้เฝ้าที่ประตูราชเกย คือประตูทางเข้าสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ที่วัดอรุณจะเฝ้าไว้หน้าพระอุโบสถ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใครๆก็ย่อมได้ยินชื่อเสียงคำว่ายักษ์วัดแจ้ง แต่ทางวัดแจ้งไม่เคยสร้างออกมาเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก เรียกว่า 250 ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างพญายักษ์วัดแจ้งขึ้นมา เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

การสร้างพญายักษ์วัดแจ้งจำลองแบบจากพญายักษ์ทั้งสองตน มีคุณลักษณะอันเป็นมงคลและเป็นปรัชญาธรรมดังนี้คือ

๑ ทำเป็นลักษณะของพญายักษ์มีศีรษะเทินขึ้นไปสามชั้น ชั้นยอดสุดทำเป็นหน้าเทพ การเทินหน้าลักษณะนี้เป็นรูปแบบของยักษ์ที่มีศักดิ์มีพงศ์สูงครับ เขาเรียกว่ายักษ์ที่มาจากพรหมพงศ์ มีต้นตระกูลคือท้าวมหาพรหมอัชธาดา

๒ นอกจากลักษณะของพรหมพงศ์หรือผู้เป็นเผ่าพันธุ์จากพระพรหมแล้ว พญายักษ์ที่สร้างก็ถือคติว่าเป็นพญายักษ์ที่มีภูมิธรรมชั้นพรหมด้วย เพราะพญายักษ์วัดแจ้งถือคติว่าเป็นยักษ์ที่มีตบะฌานแก่กล้า มีพรหมวิหาร ๔ มีหิริโอตตัปปะ เป็นผู้รักษาธรรม รักษาพุทธศาสนา รักษาพุทธสถานอภิบาลคนดี

๓ พญายักษ์วัดแจ้ง มาจากชั้นพรหม เป็นจิตชั้นพรหมจึงสูงส่งกว่ายักษ์และภูติผีปีศาจทั้งปวง มีตบะแก่กล้า มีทั้งเมตตา กรุณาครบถ้วนถือว่าสมบูรณ์ทั้งอิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์

๔ พญายักษ์วัดแจ้งมีคุณทางขจัดอาถรรพ์ คุณไสยมนต์ดำ ภูติผีปีศาจ สลายพลังจากทางสามแพร่ง ในการเดินผ่านซุ้มยักษ์ทั้ง ๒ ตนนี้เขาถือว่าสิ่งไม่ดีจะหลุดออกไปด้วยเดขตยะอำนาจจากพญายักษ์ ดังนั้นการมีองค์วัตถุมงคลพกติดตัวย่อมทำให้สิ่งที่ไม่ดี พลังงานไม่ดี คุณไสยบมเพลมพัดหลุดออกไปจากตัวเรา ใช้อาราธนาทำน้ำมนต์ขับไล่เสนียดดีนักแบ

๕ มีคุณทางยศฐาบรรดาศักดิ์

๖ มีคุณทางเดชอำนาจบูชาแล้วคนนับถือยำเกรงมีอำนาจคุมคน 

๗ มีอำนาจทางชัยชนะ มีอำนาจเหนือศัตรูหมู่มาร

๘ เป็นเมตตามหานิยม

๙ คุ้มครองปกปักษ์รักษาจากภยันอันตรายทั้งปวง 

เป็นมงคล ๙ ประการที่มาจากเอกลักษณ์อันเป็นมงคลของพญายักษ์วัดแจ้งและมงคลที่สุดคือผู้บูชาย่อมเจริญและสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรม ถือว่าเป็นมงคลแห่งพญายักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินเลยนะครับ

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระมหาสิโรฒม์ พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

รายนาม สมเด็จพระราชาคณะและพระคณาจารย์ พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้งซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม

ประธานในพิธี-จุดเทียนชัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ประธานในพิธีดับเทียนชัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
1. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม
2. พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ทอง ) อายุ 105 ปี วัดดอนไก่ดี
3. พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) อายุ 100 ปี วัดธารทหาร (ห้วยด้วน)

4. พระราชพัฒนสุนทร (หลวงพ่อหมู) วัดทรงธรรม
5. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง
6. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

7. พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์
8. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก) วัดท่าขนุน
9. พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ(หลวงพ่ออนันต์) วัดบางพลีน้อย

10. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันธ์
11. พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงษ์รัตนาราม
12. พระครูประภาสธรรมทัต(พระอาจารย์ป้อม) วัดหนองม่วง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

13. พระครูปลัดธรรมานุวัตร (พระอาจารย์ช้าง) วัดจุกเฌอ
14. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ
15. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี)

16. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้
17. พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์) วัดมหาชัย
18. พระครูสัลสาราภรณ์ วัดป่าสักดาราม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานฝ่ายฆราวาส
พลตำรวจเอก ดร.วิระชัย - จิรฐา ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ(เจ้าภาพการหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง)

รองประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านปฏิกรณ์ - พ.ต.อ.หญิงปรียานุช คงพิพิธ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ
ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

กรรมการ
คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ (เสี่ยหนุ่ย กาแฟโบราณตรามังกรบิน) 
คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง (เสี่ยแขก พีเคยิม)
คุณพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ประธานการจัดสร้าง
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

รองประธานการจัดสร้าง
พระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาการจัดสร้าง
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
พันตำรวจเอก จุมพล คณานุรักษ์ ผู้กำกับการ สถานนีตำรวจภูธรเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการการจัดสร้าง
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส
พระมหาสิโรฒม์ พุทธรกขิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด