ข่าววัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอันเป็นมงคลยิ่งที่ในยุคของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีแต่ให้ พระผู้มีแต่ความเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ ที่ท่านมีปณิธานอันแรงกล้ามุ่งมั่นจะพัฒนาวัดอรุณราชวรารามให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน 

และท่านยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆภายในวัดอรุณราชวราราม ซึ่งล้วนเป็นวัตถุโบราณล้ำค่าที่มีอายุการสร้างมากว่าร้อยถึงสองร้อยห้าสิบปี เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านจึงมีดำหริให้จัดตั้งโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณพร้อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม

ได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ดูและจัดหาทุนเพื่อดำเนินงานโครงการดั่งกล่าวให้แล้วเสร็จ

สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้บอกบุญไปยังคณะศิษย์ผู้ศรัทธาและท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย โดยได้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลยิ่งแก่ท่านผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ

ด้วยมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนือธรรมชาติปรากฏให้เห็นประจักษ์แก่สายตาท่านผู้เข้าร่วมพิธีได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้งตลอดงานพิธี จึงทำให้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศ พร้อมใจกันร่วมบุญบูชาจนทำให้ วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ หมดจากวัดอย่างรวดเร็ว 

การจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ในปี 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ทำให้ได้ปัจจัยจากท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม มาในจำนวนหนึ่ง

แต่ด้วยโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม เป็นโครงการใหญ่และมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ทั้งหมดล้วนเป็นวัตถุโบราณซึ่งจะต้องใช้ทีมงานช่างผู้มีความชำนาญการเฉพาะทาง ต้องมีการประชุมปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามโดยตรง

โดยมติของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับคณะทำงานของกรมศิลปากร มีความเห็นตรงกันให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณพร้อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม ในห้าจุดใหญ่ซึ่งมีการชำรุดทรุดโทรมลงตามการเวลา มีการท่วมขังของน้ำฝนในบริเวณที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญ ซึ่งเป็นอันตรายเสียงต่อการทรุดตัวทำให้เกิดความเสียหายของโบราณสถานสำคัญซึ่งเป็นสมบัติของชาติ

การบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามของวัดอรุณราชวรารามในห้าจุดใหญ่ครั้งนี้ เป็นโครงการใหญ่ที่จะต้องใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการเป็นเงินจำนวนมากกว่า 50,000,000 ล้านบาท(ห้าสิบล้านบาท) ซึ่งรายได้จากการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ในปี 2564 ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

และเพื่อมิให้ขัดต่อกระแสศรัทธาของท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีความศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ที่พลาดโอกาสการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ทางคณะผู้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง โดยท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานการจัดสร้าง

ได้ดำหริให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งในปี 2565 ซึ่งเป็นปีแห่งมหาบารมีองค์พญายักษ์วัดแจ้ง เพื่อเปิดโอกาสแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศ ที่พลาดโอกาสการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมเสาะหามาไว้บูชา มีราคาแลกเปลี่ยนมือในการเช่าบูชาสูงกว่าราคาร่วมบุญบูชาจากทางวัดหลายเท่าตัว

และยังเน้นย้ำเรื่องคุณภาพในการจัดสร้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้ ต้องมีพุทธศิลป์ที่สวยงาม มีเนื้อหามวลสารจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีโบราณ เพื่อมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลยิ่งแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม ในครั้งนี้

โดยจะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ขนาดหน้าตัก 50 เซนติเมตร เท่าองค์จริง โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และครอบครัวสุวรรณจินดา รับเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

และจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพรหมวัชรเมธีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พร้อมจัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ โดยสุดยอดท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุค ที่ได้ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ จนโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดวัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871
พระมหาณัฐนนท์ เบอร์ 065-446-2834 ไอดีไลน์ 0654462834

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

ปล.ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม ซึ่งมีพื้นที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมด 8,300 ตรางเมตร

โดยสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ในราคาร่วมบุญตรางเมตรละ 6,500 บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

รายละเอียดโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

1. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำจาก ซุ้มมงกุฎ - ลานหน้ายักษ์ ถึงรางน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 280 ตรางเมตร
 - วางรางระบายน้ำแบบเปิด ด้านในกำแพงหลังซุ้มมงกุฎ
- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก จากซุ้มมงกุฎ - ลานหน้ายักษ์ ถึงรางน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
 - วัสดุผิวพื้นใช้ของเดิม

2. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ จากลานหมู่พระเจดีย์ข้างพระอุโบสถ - ลานรอบพระวิหาร ถึงรางน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยาว 488 เมตร และปรับพื้นปูหินแนวรางระบายน้ำจำนวน 655 ตารางเมตร
- วางรางระบายน้ำแบบเปิดใหม่ และถมรางระบายน้ำของเดิม
- วางท่อระบายน้ำ บอพัก จากลานหมู่พระเจดีย์ข้างพระอุโบสถ - ลานรอบพระวิหาร ถึงรางน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ตามแบบที่กรมศิลปากรอนุญาตไว้) พร้อมวางท่อระบบ CCTV,ไฟฟ้า,ลำโพง ลงในระบบใต้ดิน
 - เปลี่ยนวัสดุผิวพื้นบริเวณท่อระบายน้ำ และฝาบ่อพัก ใช้ของใหม่ (ตามแบบที่กรมศิลปากรอนุญาตไว้)
 - ปรับปรุงผิวพื้นทั่วไปใช้วัสดุของเดิมนำมาตกแต่งให้สวยงามและสอดคล้องกันกับของเดิม
 - ปรับปรุงระบบ CCTV ไฟฟ้า ทางเดินและสนามหญ้า บริเวณส่วนพุทธาวาสทั้งหมด

3. งานปรับปรุงผิวพื้นถนนบริเวณลานจอดรถ จำนวน 1,540 ตารางเมตร 
- รื้อถอนพื้นผิวยางมะตอยเดิม ปรับระดับลง 
- ติดตั้งพื้นผิวใหม่ (ตามแบบที่กรมศิลปากรอนุญาตไว้) 

4. งานปรับปรุงทางเดินบริเวณด้านหลังหอเหลือง จำนวน 355 ตารางเมตร 
- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ฝาบ่อ และฝาราง พร้อมวางท่อระบบ CCTV,ไฟฟ้า,ลำโพง ลงในระบบใต้ดิน 
- ติดตั้งพื้นผิวใหม่ (ตามแบบที่กรมศิลปากรอนุญาตไว้) 
- ติดตั้งระบบ CCTV ไฟฟ้าทางเดิน ใหม่

5. งานปรับปรุงถนนภายในวัด บริเวณสังฆาวาส จำนวน 5,170 ตารางเมตร
- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ฝาบ่อ และฝาราง พร้อมวางท่อระบบ CCTV,ไฟฟ้า,ลำโพง ใต้ดิน 
- ติดตั้งพื้นผิวใหม่ (ตามแบบที่กรมศิลปากรอนุญาตไว้) 
- ปรับปรุงระบบ CCTV ไฟฟ้าถนนทางเดิน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)