วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

สามสุดยอดพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุคนี้ เป็นผู้ร่วมปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เหรียญพระเจ้าตากที่จัดสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ในวาระฉลองกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบ ๒๕๐ ปี เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่มากด้วยประสพการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านที่นำไปห้อยบูชา

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณนุกูล เมืองคล้าย ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร ชุดเนื้อทองคำ จำนวน 1 ชุด และ คุณวันชัย คชารัตน์ ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ 1 องค์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณณรงค์ยศ เนาสุวรรณ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดต้นตระกูลความสูง 29 นิ้วฟุต 1 องค์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ 1 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร ชุดทองคำ1 ชุด เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร ชุดทองคำ 1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

กลุ่มเพื่อนท่านไก่ ปฏิกรณ์ คงพิพิธ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) โดย คุณพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกูล 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งคุณรุ่งโรจน์ ตี๋นงนุช (ช่างดวง) ประติมากรมือหนึ่งของเมืองไทย ก็ได้รังสรรค์ปั้นองค์พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ทุกขนาดออกมาได้ดุจมีชีวิตจริงตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผู้จัดสร้าง ที่ต้องการให้วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่มีความสวยงาม เป็นสุดยอดปฏิมากรรมไทยที่เข้มขลังเปรี่ยมล้มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสุวิทย์ มานะพลสิริ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ 1 องค์ เนื้อเงิน 5 องค์ ทั้งสองเนื้อฐานอุดผงพุทธคุณมหาบารมี คุณประธาน วิญญูวนิช และคุณวิภาดา ณรงค์โยธิกุล ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยั

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญแผ่นทองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง ร่วมทำบุญแผ่นทองหล่อองค์องค์พญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดความสูง 2.40 เมตร และร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ในมหาบุญใหญ่ครั้งนี้ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสุวิทย์ มานะพลสิริ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว ฐานอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เนื้อทองคำ จำนวน 4 องค์ และ คุณธชธร เนื้อเย็น ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว ฐานอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เนื้อทองคำ จำนวน 2 องค์

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณแว่น วัดอรุณ เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อนหมอเจน ภาพิมล แหวนทองคำ โดย คุณบุญชัย อนุกูลวรรธกะ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา 19" จำนวน 1 องค์ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสำรอง ลอยสูงวงศ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ(ฐานอุดผงพุทธคุณมหาบารมี) จำนวน 1 องค์ เนื้อเงิน(ฐานอุดผงพุทธคุณมหาบารมี) จำนวน 2 องค์ รวมเป็นจำนวเงิน 58,800 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more