วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณโสภณ ตุ้งสวัสดิ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 20,300 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อนำภาพลายเส้นต้นแบบภาพนี้ไปเป็นแบบเขียนเป็นภาพองค์พระปรางค์วัดอรุณสีน้ำมัน ที่มีความสวยสดงงามภาพแรกในประวัติศาสตร์ ที่จัดให้มีการเขียนขึ้นโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่ออัญเชิญภาพองค์พระปรางค์วัดอรุณสีน้ำมันอันศักดิ์สิทธิ์ภาพนี้ ไปเป็นภาพประกอบในพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณวัฒนา กุลถาวรากร นักธุรกิจหนุ่มผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อยักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา ความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขนาดบูชา ความสูง 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ขนาด 1 นิ้ว เนื้อเงิน 4 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช 3 องค์ เนื้อทองแดง 3 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด 3.5 เซนติเมตร เนื้อเงิน 1 เหรียญ เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยาสีแดง 1 เหรีย

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

วัดอรุณราชวราราม หรือวัดแจ้ง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่ารามัญแล้ว พระองค์ได้ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ได้ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี แล้วสถาปนาให้วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดในเขตพระราชฐาน(เหมือนวัดพระแก้วในปัจจุบัน)

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

การบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูโบราณและถนนโบราณโดยรอบของซุ้มประตู คณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม ที่มีหลักฐานระบุปีการสร้างขึ้นของซุ้มประตูโบราณดังกล่าวไว้ชัดเจน ที่บริเวณเหนือซุ้มประตูว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๗ มีอายุการสร้างนับถึงปัจจุบันคือ ๑๐๗ ปี เป็นหนึ่งโครงการสำคัญของการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสุพรชัย นวทวีพร ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขนาดความสูง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณฉัตรสุดา ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 2.5 เซนติเมตร  ชุดเนื้อทองคำ  1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน 55,000  บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งในขณะนี้การสั่งจองบูชา วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ กำลังเป็นที่นิยมได้รับการตอบรับจากท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจจากทั่วประเทศ ที่ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการร่วมบุญใหญ่ในการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศ มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ มากว่า 250 ปี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณชาญชีพ แก่นทิพย์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา 9 นิ้ว 1 องค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม อานิสงส์แห่งบุญของการร่วมบุญสร้างถนน จงส่งผลให้ท่านผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ มีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใส มีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัด จะเดินทางไปทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย

Read more