วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ในการปั้นหุ่นเพื่อเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งจำลองขึ้นในคราวนั้น ยังเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ประวัติศาสต์วัดอรุณราชวราราม ที่มีการจัดสร้างองค์หลวงพ่อแจ้งจำลองแบบเสมือนจริงที่สุด เท่าที่เคยมีการจัดสร้างองค์หลวงพ่อแจ้งจำลองของวัดอรุณราชวราราม โดยจัดสร้างให้สามารถถอดออกได้เป็นสามส่วน คือ 1.ยอดพระเกศ 2.องค์พระ 3.ฐาน เหมือนดั่งองค์หลวงพ่อแจ้งองค์จริงอันศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ได้เกิดคลึ่นพลังแห่งศรัทธาจากท่านสาธุชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศ พร้อมใจกันร่วมบุญสั่งจอง เนื้อทองคำ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) กันอย่างเนื่องแน่น ซึ่งในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ในส่วนของเนื้อทองคำในรุ่นนี้ ได้จัดสร้างขึ้นทั้งหมดสามชนิดคือ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณลักษณะพิเศษของรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกูล 29 นิ้ว ชุดนี้คือ มีความสูงจากฐานถึงพระเศียร 99 เซนติเมตร ที่พระเศียรขององค์พญายักษ์ชุดนี้ทุกองค์จะสามารถถอดออกได้ และมีช่องไว้สำหรับบรรจุมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ของท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบุญบูชา

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

จึงได้มีการอัญเชิญผงมหาพุทธคุณของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผงมหาพุทธคุณในโถเบญจรงค์โถนี้เป็นผงมวลสารเข้มข้นที่พระราชครู อาจารย์โสมทัศน์ เขมจารีย์ ผู้ที่ได้รับมอบจากมือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เป็นผงมหาพุทธคุณที่ท่านได้ทำสะสมไว้

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เนื่องจากวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณ ระบบสาธารณูปโภคเช่นถนนและระบบท่อระบายน้ำภายในพระอารามจึงมีการชำรุดทรุดโทรมลงตามการเวลา โดยเฉพาะระบบท่อระบายน้ำที่มีการชำรุดอุดตันไปทั้งระบบ เมื่อมีฝนตกคราวใดจึงทำให้บริเวณโดยรอบขององค์พระปรางค์วัดอรุณ พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์โบราณ และบริเวณโดยรอบของประตูซุ้มยอดมงกุฎหน้าลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเกิดน้ำท่วมขังขึ้นทันที 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

นับเป็นข่าวดีอันเป็นมงคลยิ่ง สำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีความศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ที่พลาดโอกาสการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมเสาะหามาไว้บูชา มีราคาแลกเปลี่ยนมือในการเช่าบูชาสูงกว่าราคาร่วมบุญบูชาจากทางวัดหลายเท่าตัว

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ตลอดระยะเวลาพันกว่าปีมาแล้ว ที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้ มีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อให้เกิดความเจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

โดยจะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ขนาดหน้าตัก 50 เซนติเมตร เท่าองค์จริง โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และครอบครัวสุวรรณจินดา รับเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อให้วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ที่จัดสร้างขึ้นในนามวัดอรุณราชวราราม เป็นมหาวัตถุมงคลที่เปรี่ยมล้นด้วยพุทธคุณ เปรี่ยมล้นด้วยมหาบารมี ห้อยบูชาองค์ท่านแล้วเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีพันล้าน สมดั่งศรัทธาที่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมีต่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าพญาแห่งยักษ์ทั้งปวงที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มากว่า 200 ปี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ได้ดำหริให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งในปี 2565 ซึ่งเป็นปีแห่งมหาบารมีองค์พญายักษ์วัดแจ้ง เพื่อเปิดโอกาสแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศ ที่พลาดโอกาสการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมเสาะหามาไว้บูชา มีราคาแลกเปลี่ยนมือในการเช่าบูชาสูงกว่าราคาร่วมบุญบูชาจากทางวัดหลายเท่าตัว

Read more