วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

โดยพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รุ่นนี้สร้างขึ้นจากมวลสารที่มีอิทธิคุณ มีพระพุทธคุณสูงยิ่ง เป็นผงพระพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้าน โดยผงพระพุทธคุณนี้เป็นผงมวลสารจากพระสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ ซึ่งในใบฝอยการสร้างระบุว่าเป็นการนำเอาผงพระสมเด็จที่แตกหักจากวัดระฆังและผงพระสมเด็จที่แตกหักจากกรุวัดอินบางขุนพรมมาผสมสร้างอย่างเข้มข้นหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณวิทย์ วัดอรุณ เป็นผู้แทนมอบพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน ๕๐๐ เหรียญ ให้แก่คุณชัชชัย จำเนียรกุล หรือ บอล เชิญยิ้ม นักร้อง-นักแสดงตลกชื่อดัง เป็นผู้รับมอบ และมี คุณเป็ด เชิญยิ้ม คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม คุณเด๋อ ดอกสะเดา ร่วมแจกฟรีพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี แก่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านในงานพิธีไหว้ครูศิลปินดาราตลกประจำปี 2567

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รุ่นนี้สร้างขึ้นจากมวลสารที่มีอิทธิคุณ มีพระพุทธคุณสูงยิ่ง เป็นผงพระพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้าน โดยผงพระพุทธคุณนี้เป็นผงมวลสารจากพระสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ ซึ่งในใบฝอยการสร้างระบุว่าเป็นการนำเอาผงพระสมเด็จที่แตกหักจากวัดระฆังและผงพระสมเด็จที่แตกหักจากกรุวัดอินบางขุนพรมมาผสมสร้างอย่างเข้มข้นหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รุ่นนี้สร้างขึ้นจากมวลสารที่มีอิทธิคุณ มีพระพุทธคุณสูงยิ่ง เป็นผงพระพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้าน โดยผงพระพุทธคุณนี้เป็นผงมวลสารจากพระสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ ซึ่งในใบฝอยการสร้างระบุว่าเป็นการนำเอาผงพระสมเด็จที่แตกหักจากวัดระฆังและผงพระสมเด็จที่แตกหักจากกรุวัดอินบางขุนพรมมาผสมสร้างอย่างเข้มข้นหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาน จังหวัดอุทัยธานี โดย พระครูอรุณปิยกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้ร่วมเป็นสะพานบุญในการส่งมอบมหาบุญใหญ่ มอบฟรีพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาน จังหวัดอุทัยธานี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

มอบพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน ๕๐๐ เหรียญ ให้แก่ตัวแทนวัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี คุณเจริญสุข กิตติวรรณศักดิ์ ตัวแทนของ พระครูอรุณปิยกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบเพื่อให้ทางวัดแจ้งร่วมเป็นสะพานบุญนำเหรียญพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี มอบฟรีให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาววัดแจ้งที่เคารพรักและศรัทธา

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

โดยพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รุ่นนี้สร้างขึ้นจากมวลสารที่มีอิทธิคุณ มีพระพุทธคุณสูงยิ่ง เป็นผงพระพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้าน โดยผงพระพุทธคุณนี้เป็นผงมวลสารจากพระสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ ซึ่งในใบฝอยการสร้างระบุว่าเป็นการนำเอาผงพระสมเด็จที่แตกหักจากวัดระฆังและผงพระสมเด็จที่แตกหักจากกรุวัดอินบางขุนพรมมาผสมสร้างอย่างเข้มข้นหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของคณะศิษยานุศิษย์ในการจัดสร้าง ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐี โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ) ได้น้อมถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมี พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอา

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

โดยพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รุ่นนี้สร้างขึ้นจากมวลสารที่มีอิทธิคุณ มีพระพุทธคุณสูงยิ่ง เป็นผงพระพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้าน โดยผงพระพุทธคุณนี้เป็นผงมวลสารจากพระสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ ซึ่งในใบฝอยการสร้างระบุว่าเป็นการนำเอาผงพระสมเด็จที่แตกหักจากวัดระฆังและผงพระสมเด็จที่แตกหักจากกรุวัดอินบางขุนพรมมาผสมสร้างอย่างเข้มข้นหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐีชุดนี้ เป็นการจัดสร้างโดยรวบรวมสุดยอดมวลสารที่ได้มาจากพระสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารส่วนผสมของพระสมเด็จวัดระฆังและสมเด็จบางขุนพรหมที่แตกหักจากการสร้างของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ดระฆัง ซึ่งในใบฝอยของวัดระบุไว้ชัดเจนว่าผสมลงในสมเด็จวัดอรุณ ปี ๒๕๐๙ รุ่นนี้อย่างหนาแน่นเข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์ 

Read more