วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พระครูวิมลญาณอุดม หรือ หลวงพ่อติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ สุดยอดพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมแห่งเมืองลพบุรี ได้เมตตาอธิฐานจิตจารแผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นนาค เพื่อเป็นเชื้อชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณธนาเสฏฐ์ ธนหิรัญธเนษฐ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ 1 องค์ เนื้อเงิน 2 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด 2.5 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน 1 เหรียญ เนื้อทองแดง 11 เหรียญ รวมเป็นจำนวนเงิน 61,950 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

กลุ่มเพื่อนเสี่ยหนุ่ยกาแฟโบราณมังกรบิน โดย เสี่ยแขก คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง เจ้าของค่ายมวยดัง P.K. Saenchai Muay Thai Gym ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตระกูล ขนาดความสูง 29 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร ชุดเนื้อทองคำ จำนวน 1 ชุด เนื้อเงิน จำนวน 20 เหรียญ รวมเป็นจำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 210,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

และยังเป็นตัวแทนให้แก่ คุณอำนาจ จิตตขจรเกียรติ ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ความสูง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และเป็นสะพานบุญกลุ่มเพื่อนเสี่ยหนุ่ย โดย คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง (เสี่ยแขก เจ้าของค่ายมวย PK ยิม) รวมเป็นจำนวนเงินร่วมบุญในครั้งนี้ 360,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสมหญิง กรอบเพ็ชร ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณเกียรติปณชัย ภวเรืองจำรูญ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา 19 นิ้ว 1 องค์ ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว เนื้อเงิน 1 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช 2 องค์ เนื้อทองแดง 2 องค์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน(ธารทหาร) จังหวัดนครสวรรค์ ได้เมตตาจารแผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นนาค เพื่อเป็นเชื้อชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้จัดสร้างวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม เพื่อมอบเป็นของขวัญมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แก่ท่านสาธุชนผู้ใจบุญ ที่ร่วมทำบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 1,999 องค์ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม จำนวน 1,900 บาท โดยที่ใต้ฐานของ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อเงิน ทุกองค์จะด้วยบรรจุผงพุทธคุณมหาบารมี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

หากจะกล่าวถึงตำนานการสร้างรูปเหมือนพญายักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ หรือจะกล่าวถึงตำนานการสร้างรูปเหมือนของท่านท้าวเวสสุวรรณ เจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวงผู้ควบคุมผีปีศาลทั้งหลาย ที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มานานกว่า 200 ปี คงต้องยกให้รูปปั้นพญายักษ์วัดแจ้ง รูปปั้นพญายักษ์ยืนแห่งวัดอรุณราชวราราม เป็นที่หนึ่งแห่งตำนานการสร้างรูปเหมือนพญายักษ์ทั้งหลายทั้งปวงในเมืองไทย

Read more