วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

การได้บวงสรวงบอกกล่าว ณ จุดนี้เพื่อผลให้กระแสพลังแห่งเทวะทั่วทุกช่องชั้นฟ้าแผ่เทวานุภาพลงมาสู่ปวงวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ทั้งเป็นการขออนุญาติบอกกล่าวไปในตัวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่ดูแลรักษาปกปักษ์วัดอรุณราชวราราม โดยเฉพาะดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำวัดอรุณราชวราราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

โดยจะจัดให้มี พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ ณ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 (หลังเสร็จพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะทำพิธีแจกฟรีพระผงของขวัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้)

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อน้อมถวายกุศลบูชาคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ อาจารย์ไก่ ทิพยจักร ได้ร่วมจารแผ่นชนวนทองคำ เงิน นาก มอบให้แก่ทางคณะกรรมการจัดสร้าง โดยแผ่นทองคำได้จารพระยันต์นะหน้าทอง อันมีพุทธคุณด้านเมตตามหาลาภ แผ่นเงินจารพระยันต์ตรีนิสิงเห อันมีพุทธคุณด้านปกป้องค้ำคูณดวงชะตา และแผ่นนากจารพระยันต์เกราะเพชร อันเป็นยันต์สุดยอดทางคุ้มครองจากภัยทั้งปวง

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คณะกรรมการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี โดยข้าพเจ้าอาจารย์ไก่ ทิพย์จักร ได้รับความเมตตาจาก ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ สุดยอดบรมครูผู้ขมังเวทสายยักษ์ต้นตำรับการสร้างพญายักษ์พระพิราพ เมตตาอธิฐานจิตจารแผ่นชนวนมวลสาร ทองคำ นาค เงิน ให้เป็นเชื้อชนวนมวลสารในการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

หลวงพ่อนวณ ท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนี้ที่ได้ร่วมปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี58 และรุ่นกรุงธนบุรี ซึ่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทั้งสองรุ่นนั้น เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่มากด้วยประสพการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย จนเหรียญทั้งสองรุ่นนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักต้องการเสาะแสวงหาของท่านผู้ที่มีใจรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านทั่วประเทศและทั่

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งชุดกรรมการ จะได้รับเหรียญรุ่นนี้ทุกเนื้อทุกพิมพ์(ยกเว้นเนื้อทองคำ) ทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทอ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ในการนี้ได้รับการเมตตาจากพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ จารแผ่นทองคำ เงิน นาก ให้เป็นเชื้อชนวนมวลสารในการจัดสร้าง โดยท่านพ่อครูเมตตาจารนะหัวโขนอันเป็นนะประจำตัวของทางสายศิลปินโขนละคร มีคติว่าเป็นนะที่มีอานุภาพทางเมตตาโชคลาภโภคทรัพย์ เหมาะกับชื่อรุ่นมหาเศรษฐี ของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นนี้อย่างยิ่ง

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) และร่วมบุญสมทบทุนการสร้างพระผงของขวัญพระเจ้าตากแจกฟรีจัดสร้างพระผงของขวัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน 50,000 เหรียญ แจกฟรีแก่พี่น้องประชาชนผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งชุดกรรมการ จะได้รับเหรียญรุ่นนี้ทุกเนื้อทุกพิมพ์(ยกเว้นเนื้อทองคำ) ทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทอ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งชุดกรรมการ จะได้รับเหรียญรุ่นนี้ทุกเนื้อทุกพิมพ์(ยกเว้นเนื้อทองคำ) ทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทอ

Read more