วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ลำดับที่ 1 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ขนาด 3.5 เซนติเมตร 1.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 22 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 75,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งชุดกรรมการ(หมายเลขเดียวกันทั้งชุด)จะได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ 4.6 เนื้

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) บูชาชุดละ 12,500 บาท ชุดกรรมการ 1 ชุด ได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

นับเป็นการสร้างพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งประวัติศาสตร์ ที่กล่าวได้ว่ามีมวลสารจากพระสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แน่นที่สุด และประกอบกับมวลสารมหามงคลชนิดต่างๆที่หายากมากๆ นำมาเป็นเชื้อชนวนมวลสารในการจัดสร้างพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

กลุ่มเพื่อนอาจารย์ฝนทิพย์ โดยคุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์(อาจารย์ฝนทิพย์) รวมน้ำใจจากท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านร่วมบุญสั่งจองวัตถุมงคล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวนการสั่งจอง 18 ใบจอง รวมเป็นเงินร่วมทำบุญบูชาทั้งสิ้น 23,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมบุญสั่งจอง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชุดกรรมการทองคำพิเศษ หมายเลข 19 จำนวน 1 ชุด เป็นเงินร่วมทำบุญรวม 125,500 บาท ประกอบด้วย เหรียญเนื้อทองคำ ขนาด 3.5 เซนติเมตร หมายเลข 19 จำนวน 1 เหรียญ เหรียญเนื้อทองคำ ขนาด 2.5 เซนติเมตร หมายเลข 19 จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ หมายเลข 19 จำนวน 1 ชุด

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ลำดับที่ 3 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ108  3.1 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ จำนวนการสร้าง 300 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท (ยิงโค้ดรันนัมเบอร์ทุกองค์)

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ลำดับที่ 3 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ108  3.2 ฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ ร่วมบุญสั่งจองบูชาเหรียญละ 600 บาท (ยิงโค้ดรันนัมเบอร์ทุกองค์)  

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณอมร-มาลาวดี อมรศิลป์ ร่วมบุญสั่งจอง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชุดกรรมการทองคำพิเศษ หมายเลข 4 จำนวน 1 ชุด เป็นเงินร่วมทำบุญรวม 125,500 บาท ประกอบด้วย เหรียญเนื้อทองคำ ขนาด 3.5 เซนติเมตร หมายเลข 4 จำนวน 1 เหรียญ เหรียญเนื้อทองคำ ขนาด 2.5 เซนติเมตร หมายเลข 4 จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ หมายเลข 4 จำนวน 1 ชุด 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ที่จัดสร้างในวาระกรุงธนบุรีครบรอบ ๒๕๕ ปีในครั้งนี้ ได้จำลองรูปลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากภายในโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ หน้าถนนวังเดิม ด้วยความที่ผสมผสานความมีเอกลักษณ์ดังว่ามานี้ทำให้เหรียญที่สร้างออกมามีชีวิตจิตวิญญาณ 

Read more