วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งบรรยาการของงานพิธีในวันนั้นอบอวลเข้มขมังไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เกิดปรากฏการณ์หนือธรรมชาติปรากฏให้เห็นประจักษ์แก่สายตาท่านผู้เข้าร่วมพิธีได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้งตลอดงานพิธี เริ่มต้นจากช่วงบ่ายตลอดจนถึงช่วงคำจวบจนจบพิธี 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ร.อ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง บูชาสั่งจอง ชุดเนื้อทองคำ วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ้รวมเป็นเงิน 210,750  บาท เพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน์ มงคลวิเชียร) เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อนวิทย์ วัดอรุณ โดย คุณนำเกียรติ วิสุทธิ์ไพศาล ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ จำนวน 1 องค์ รวมเป็นเงิน 55,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณณัฐนันท์ นาคทอง และคุณอมรรัตน์ ปราศจาก ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาดความสูง 9 นิ้วฟุต เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณวิสิทธิ์ ชูบุญราษฎฐ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้วฟุต 1 องค์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อเงิน 1 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช 1 องค์ เนื้อทองแดง 2 องค์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

กลุ่มเพื่อนอาจารย์ไก่ ทิพย์จักร โดย คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร) และกลุ่มคณะศิษย์ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง นำเงินสดจำนวน 159,999 บาท น้อมถวายแด่ตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมทำบุญใหญ่ในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลองขนาดเท่าองค์จริง พิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร และร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณณรงค์ เทียนกัณฑ์เทศน์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้วฟุต จำนวน 1 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม วัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แก่ท่านสาธุชนผู้ใจบุญ ที่ร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสุชาติ ปัญญางาม ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้วฟุต 1 องค์ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณไพลิน คำบุญมา ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้วฟุต 1 องค์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อเงิน 1 องค์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more