วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

การสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง - รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร พร้อมพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม อย่างยิ่งใ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณพรชัย ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร ชุดเนื้อทองคำ จำนวน 1 ชุด(สั่งจองเพิ่ม) รวมเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร ชุดเนื้อทองคำ จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณประเสริฐ ตันพิบูลย์ศักดิ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ จำนวน 1 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร ชุดเนื้อทองคำ จำนวน 1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน  125,050 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 59 องค์ น้ำหนักทองคำประมาณ 15 กรัม เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม จำนวน 55,000 บาท โดยที่ใต้ฐานของ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ ทุกองค์จะด้วยบรรจุผงพุทธคุณมหาบารมี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวราราม ในรอบ 250 ปี ที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบของพญายักษ์วัดแจ้ง มหาเทพารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ประจำพระอาราม ที่มีอายุการสร้างขององค์พญายักษ์ยืนคู่นี้ เก่าแก่โบราณอยู่คู่กับวัดอรุณราชวรารามมากว่า 200 ปี เป็นพญาแห่งยักษ์ทั้งปวงที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักสิทธิ์มากมายหลายเรื่องเล่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงยุคปัจจุบัน

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

นับเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องมหามงคลอันน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ที่ได้ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว ในส่วนของเนื้อทองคำและเนื้อเงิน เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณโสภณ ตุ้งสวัสดิ์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 20,300 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อนำภาพลายเส้นต้นแบบภาพนี้ไปเป็นแบบเขียนเป็นภาพองค์พระปรางค์วัดอรุณสีน้ำมัน ที่มีความสวยสดงงามภาพแรกในประวัติศาสตร์ ที่จัดให้มีการเขียนขึ้นโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่ออัญเชิญภาพองค์พระปรางค์วัดอรุณสีน้ำมันอันศักดิ์สิทธิ์ภาพนี้ ไปเป็นภาพประกอบในพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณวัฒนา กุลถาวรากร นักธุรกิจหนุ่มผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อยักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา ความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขนาดบูชา ความสูง 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ขนาด 1 นิ้ว เนื้อเงิน 4 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช 3 องค์ เนื้อทองแดง 3 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด 3.5 เซนติเมตร เนื้อเงิน 1 เหรียญ เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยาสีแดง 1 เหรีย

Read more