วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

วัดอรุณราชวราราม หรือวัดแจ้ง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่ารามัญแล้ว พระองค์ได้ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ได้ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี แล้วสถาปนาให้วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดในเขตพระราชฐาน(เหมือนวัดพระแก้วในปัจจุบัน)

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

การบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูโบราณและถนนโบราณโดยรอบของซุ้มประตู คณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม ที่มีหลักฐานระบุปีการสร้างขึ้นของซุ้มประตูโบราณดังกล่าวไว้ชัดเจน ที่บริเวณเหนือซุ้มประตูว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๗ มีอายุการสร้างนับถึงปัจจุบันคือ ๑๐๗ ปี เป็นหนึ่งโครงการสำคัญของการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสุพรชัย นวทวีพร ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขนาดความสูง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณฉัตรสุดา ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 2.5 เซนติเมตร  ชุดเนื้อทองคำ  1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน 55,000  บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งในขณะนี้การสั่งจองบูชา วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ กำลังเป็นที่นิยมได้รับการตอบรับจากท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจจากทั่วประเทศ ที่ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการร่วมบุญใหญ่ในการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศ มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ มากว่า 250 ปี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณชาญชีพ แก่นทิพย์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา 9 นิ้ว 1 องค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม อานิสงส์แห่งบุญของการร่วมบุญสร้างถนน จงส่งผลให้ท่านผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ มีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใส มีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัด จะเดินทางไปทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง - รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร พร้อมพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณสุนีย์ คติมงคลรักษ์ และครอบครัว ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร เนื้อทองคำ 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เป็นการเขียนภาพพญายักษ์วัดแจ้ง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี จุดประสงค์ก็เพื่ออัญเชิญภาพพญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวง มาเป็นภาพประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ที่ได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหาทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม 

Read more