วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาวิชาการอื่นๆ จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) และร่วมบุญสมทบทุนการสร้างพระผงของขวัญพระเจ้าตากแจกฟรีจัดสร้างพระผงของขวัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน 50,000 เหรียญ แจกฟรีแก่พี่น้องประชาชนผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านโดยมิมีมูลค่าใดๆ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ทางคณะกรรมการผู้จัดสร้างได้จัดเตรียมเหรียญของขวัญพระเจ้าตากบรรจุในกล่องกำมะหยี่สีแดงอย่างดี จัดเป็นชุดแจกเฉพาะกรรมการผู้ร่วมในงานพิธีนี้ จำนวน 500 ชุด โดยหนึ่งชุดประกอบด้วย 1.เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดงเหลือบรุ้ง จำนวน 1 เหรียญ 2.พระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงสายรุ้ง จำนวน 1 เหรียญ โดยเหรียญทั้งสองชนิดนี้จะยิงเลเซอร์ระบุหมายเลขโค๊ดทุกเหรียญ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ชุดกรรมการ(หมายเลขเดียวกันทั้งชุด) จะได้รับเหรียญรุ่นนี้ทุกเนื้อทุกพิมพ์(ยกเว้นเนื้อทองคำ) ทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คือ 1.ชุดทองคำพิเศษ ประกอบด้วย 1.เนื้อทองคำ ขนาด 3.5 เซนติเมตร จำนวน 1 เหรียญ 2.เนื้อทองคำ ขนาด 2.5 เซนติเมตร จำนวน 1 เหรียญ 3.ชุดกรรมการ จำนวน 1 ชุด (ทั้งหมดเป็นหมายเลขโค๊ดเบอร์เดียวกันทั้งชุด) จัดรวมเป็นชุดทองคำพิเศษทั้งหมดยี่สิบชุด คือ หมายเลขโค๊ดเบอร์ 1 - 20 (ตอนนี้เหลือ 8 ชุด คือ หมายเลขโค๊ดเบอร์ 7,10,11,13,14,16,17,20 ) ราคาร่วมทำบุญชุดละ 125,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชุดทองคำพิเศษ ประกอบด้วย 1.เนื้อทองคำ ขนาด 3.5 เซนติเมตร จำนวน 1 เหรียญ 2.เนื้อทองคำ ขนาด 2.5 เซนติเมตร จำนวน 1 เหรียญ 3.ชุดกรรมการ จำนวน 1 ชุด(หมายเลขเดียวกันทั้งชุด) จัดรวมเป็นชุดทองคำพิเศษทั้งหมดยี่สิบชุด คือ หมายเลข 1 - 20 ราคาร่วมทำบุญชุดละ 125,000

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาวิชาการอื่นๆ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคณะบุคคลทั่วไปที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) และร่วมบุญสมทบทุนการสร้างพระผงของขวัญพระเจ้าตากแจกฟรีจัดสร้างพระผงของขวัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน 50,000 เหรียญ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ชุดกรรมการ(หมายเลขเดียวกันทั้งชุด)จะได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ 4.6 เนื้อผงพุ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

มีส่วนผสมของมวลสารจากพระสมเด็จวัดอรุณ หลังตราแผ่นดินเล็ก พ.ศ.2509 ที่มากด้วยพุทธคุณ เป็นพระสมเด็จในตำนานที่มีการระบุถึงมวลสารการสร้างไว้อย่างชัดเจน ในใบฝอยของทางวัดเมื่อครั้งเริ่มสร้างว่า มีการใส่มวลสารเป็นผงพระสมเด็จที่แตกหักของพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จพระกรุวัดบางขุนพรหม สมเด็จพระกรุวัดเกศไชโย ที่สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆัง ไว้อย่างเข้มข้น

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ชุดกรรมการ(หมายเลขเดียวกันทั้งชุด)จะได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ 4.6 เนื้อผงพุ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ทางคณะผู้จัดสร้างยังได้จัดสร้าง วัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อต่างๆเช่น เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช เนื้อทองแดง เนื้อผงพุทธคุณ 108 แบบฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ ขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่ง(ไม่มาก) เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมบุญบูชาเพื่อสมทบทุนในการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ 

Read more