วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณชัชวาลย์ มีแย้ม ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาด 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขนาด 1 นิ้ว เนื้อเงิน 1 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช 1 องค์ เหรียญยักษ์ ขนาด 3.5 เซนติเมตร เนื้อทองแดงหน้าเงิน ลงยาสีน้ำเงิน 1 เหรียญ ลงยาสีเขียว 2 เหรียญ ลงยาสีเหลือง 2 เหรียญ เป็นจำนวนเงิน 26,500 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

รายการที่ 5.5. ของวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ วัดอรุณราชวราราม เหรียญยักษ์วัดแจ้งเนื้อทองแดง อีกหนึ่งเหรียญสำคัญ ที่จัดสร้างขึ้นในจำนวนไม่มาก โดยได้จัดสร้าง 19,999 เหรียญ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ การบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณโดยรอบทั้งหมดพระอาราม จำนวน 200 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาด ความสูง 9 นิ้ว 2 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร ชุดเนื้อทองคำ 2 ชุด และเนื้อเงิน 10 เหรียญ เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เกิดความปิติศรัทธาอยากได้อัญเชิญไปไว้บูชา ณ เคหสถาน จึงได้ติดต่อขอร่วมบุญบูชาภาพวาดสีน้ำมันพญายักษ์วัดแจ้งดังกล่าว โดยจะขอร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอารามกับทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

รายการที่ 5.4 ของวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ วัดอรุณราชวราราม เหรียญยักษ์วัดแจ้ง เนื้อทองสัมฤทธิเดช จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญสำคัญ ที่จัดสร้างในจำนวนไม่มาก โดยได้จัดสร้างขึ้นเพียง 9,999 เหรียญ ซึ่งจะเป็นเหรียญสำคัญรุ่นประวัติศาสตร์ในรอบ 250 ปี ของวัดอรุณราชวราราม ที่จะหาชมได้ยากยิ่งในอนาคตอย่างแน่นอน

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญยักษ์วัดแจ้ง เนื้อเงิน อีกหนึ่งเหรียญสำคัญของวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ที่ได้จัดสร้างในจำนวนน้อย โดยได้จัดสร้างขึ้นเพียง 999 เหรียญ เท่านั้น ซึ่งจะเป็นเหรียญสำคัญรุ่นประวัติศาสตร์ในรอบ 250 ปี วัดอรุณราชวราราม ที่จะหาชมได้ยากยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญเนื้อเงินฝาครอบนาค อีกหนึ่งในเสำคัญในหรียญชุดทองคำ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ที่จะจัดสร้างตามจำนวนการสั่งจองเท่านนั้น นับเป็นเหรียญสำคัญที่จะหาชมได้ยากยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

รายการที่ 5.1.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ชุดทองคำ(สร้างตามจำนวนการสั่งจอง) ประกอบด้วย 1.เหรียญเนื้อทองคำ(น้ำหนักประมาณ 20.5 กรัม ขึ้น-ลง) 2.เหรียญเนื้อเงินฝาครอบนาค 3.เนื้อเงิน 4.เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 100 เหรียญ(มูลค่า 20,000 บาท) มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 70,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ได้เกิดฝนตกหนัก มีอสุนีบาตตกถูกพญายักษ์หน้าพระอุโบสถด้านทิศเหนือพังลงมา พระเดชพระคุณหลวงปู่นาค ท่านจึงได้บอกบุญเรี่ยไรแก่พี่น้องประชาชนในย่านนั้น ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่ แล้วทำพิธีสมโภชเบิกเนตรเพิ่มพลังให้แก่พญายักษ์ทั้งสองตนนี้ ให้เป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความสวยสง่างาม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณกิตติพงค์ ศรีสุริยนต์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญาวัดแจ้ง ขนาด 1 นิ้ว เนื้อทองคำ จำนวน 1 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซินติเมตร ชุดเนื้อทองคำ จำนวน 1 ชุด  รวมเป็นเงิน 110,000 บาท

Read more