วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ดำเนินการสร้างศาลาอรุณนราภิรมย์ขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้ท่านผู้สนใจร่วมบุญบูชาสั่งจอง เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อหารายได้เข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม จำนวน 1,000,000 บาท 2.สร้างพระผงของขวัญแจกฟรีแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ จำนวน 50,000 เหรียญ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ร่วมบุญสมทบทุนการสร้างพระผงของขวัญพระเจ้าตากแจกฟรีจัดสร้างพระผงของขวัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน 50,000 เหรียญ แจกฟรีแก่พี่น้องประชาชนผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านโดยมิมีมูลค่าใดๆ เพื่อเทิดพระเกียรติอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาวิชาการอื่นๆ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคณะบุคคลทั่วไปที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) และร่วมบุญสมทบทุนการสร้างพระผงของขวัญพระเจ้าตากแจกฟรีจัดสร้างพระผงของขวัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี จำนวน 50,000 เหรียญ แจกฟรีแก่พี่น้อ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

การบูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเป็นที่เชื่อกันว่าจะนำพาชัยชนะ บารมี อำนาจ วาสนา และความร่ำรวยมาสู่ผู้บูชา ครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระอาจารย์ของหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุนก็กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านไม่เคยรบแพ้สักครั้ง ใครที่บูชาท่านจึงมีแต่ชัยชนะความเจริญรุ่งเรือง สามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ผสมผสานความรู้สึกทั้งความน่าเกรงขาม ตบะเดชะและความมีเมตตา กรุณา ครบทั้งพระเดชพระคุณผ่านฝีมือช่าง ซึ่งทำให้เห็นพระเนตร(ดวงตา) เปล่งประกายมีความมุ่งมั่น ทั้งแผ่เมตตาบารมีออกมา พระมัสสุ(หนวด) ทำให้พระพักตร์ดูเกรงขาม พระนาสิก(จมูก)ดูคมชัดสง่างาม พระโอษฐ์(ปาก) ก็ดูมีชีวิตชีวา พระมาลา(หมวก)ก็ถอดแบบออกมาได้อย่างงดงามมีสง่าราศรี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

รูปพระพักตร์ที่ถอดออกมาอย่างสมบูรณ์นี้จึงเปี่ยมด้วยพลังจักรพรรดิ์ พลังโพธิสัตว์ ที่จะแผ่พลังผ่านรูปนามแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปโปรดลูกหลานในแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข ปลดหนี้ ทวีทรัพย์ คอยคุ้มครองให้ปลอดภัย ชนะอุปสรรค ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จอย่างเหนือคาดหมาย

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อร่วมบุญสมทบกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาวิชาการอื่นๆ สำหรับพระภิกษุสามเณรและคณะบุคคลทั่วไปที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท และร่วมบุญสมทบทุนการสร้างพระผงของขวัญพระเจ้าตากแจกฟรี

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ที่จัดสร้างในวาระกรุงธนบุรีครบรอบ ๒๕๕ ปีในครั้งนี้ ได้จำลองรูปลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากภายในโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ หน้าถนนวังเดิม ด้วยความที่ผสมผสานความมีเอกลักษณ์ดังว่ามานี้ทำให้เหรียญที่สร้างออกมามีชีวิตจิตวิญญาณ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งชุดกรรมการ(หมายเลขเดียวกันทั้งชุด)จะได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ 4.6 เนื้อ

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 3.5 เซนติเมตร 1.3.เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 400 บาท  

Read more