ข่าวขอเชิญร่วมบุญพิธีบรรจุพระบรมธาตุลงในพระเกศหลวงพ่อแจ้งจำลอง และพิธีเบิกเนตรพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร ครั้งแรกในประวัติศาสต์วัดอรุณราชวราราม 250 ปี - kachon.com

ขอเชิญร่วมบุญพิธีบรรจุพระบรมธาตุลงในพระเกศหลวงพ่อแจ้งจำลอง และพิธีเบิกเนตรพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร ครั้งแรกในประวัติศาสต์วัดอรุณราชวราราม 250 ปี
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

ขอเชิญร่วมบุญพิธีบรรจุพระบรมธาตุลงในพระเกศหลวงพ่อแจ้งจำลอง และพิธีเบิกเนตรพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร ครั้งแรกในประวัติศาสต์วัดอรุณราชวราราม 250 ปี

พระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากประเทศลาว ได้มีการอัญเชิญมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ในปีพุทธศักราช 2401 ต่อมาทรงพระราชทานให้แก่วัดอรุณราชวราราม เนื่องจากทรงเห็นว่ามีชื่อพ้องกันกับวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ได้ดำหริให้ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดให้มีพิธีเทหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งจำลอง และพิธีเทหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสต์วัดอรุณราชวราราม 250 ปี อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ 

และในการปั้นหุ่นเพื่อเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งจำลองขึ้นในคราวนั้น ยังเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ประวัติศาสต์วัดอรุณราชวราราม ที่มีการจัดสร้างองค์หลวงพ่อแจ้งจำลองแบบเสมือนจริงที่สุด เท่าที่เคยมีการจัดสร้างองค์หลวงพ่อแจ้งจำลองของวัดอรุณราชวราราม โดยจัดสร้างให้สามารถถอดออกได้เป็นสามส่วน คือ 1.ยอดพระเกศ 2.องค์พระ 3.ฐาน เหมือนดั่งองค์หลวงพ่อแจ้งองค์จริงอันศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ 

ในการนี้ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ที่ปรึกษาในการจัดสร้าง และคุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร) หนึ่งในคณะกรรมการจัดสร้าง จึงขออนุญาตจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ขอเป็นธุระในการจัดหาพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เป็นปาฏิหาริย์ มาบรรจุในช่องพระเกศขององค์หลวงพ่อแจ้งจำลองตามเยี่ยงอย่างโบราณประเพณี 

โดยได้นำคณะไปขออัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจากบ้านคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ฆราวาสที่มีพระบรมธาตุเสด็จมาโดยปาฏิหาริย์มากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้พระบรมธาตุที่เสด็จมานั้นได้เสด็จมายังบ้านคุณลุงเป็นเวลากว่าสามสิบปีมาแล้ว ทั้งยังได้รับการยอมรับจาก สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 

และได้รับการยอมรับจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน  รวมถึงพระมหาเถระเช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยว วัดสระเกศ สมเด็จช่วง วัดปากน้ำ ทั้งยังได้รับการยอมรับจากสายพระป่ากรรมฐานอย่าง พระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย พระอาจารย์ทุย พระอาจารย์เนย และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะสมเด็จพระญาณสังวรนั้น ท่านทรงมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับคุณลุงทองดีเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ท่านก็มีพระบรมธาตุเสด็จมาที่พระตำหนักของพระองค์เช่นกัน และมีสัณฐานของพระบรมธาตุเช่นเดียวกันกับของบ้านคุณลุงทองดี ซึ่งเป็นพระบรมธาตุสัณฐานพิเศษนอกตำรา มีสัณฐานดั่งเปลือกหอย 

ข้อสำคัญอีกประการของพระบรมธาตุของบ้านคุณลุงทองดี คือได้มีการอัญเชิญพระบรมธาตุไปสู่พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อทรงประทานไปยังวัดต่างๆ ก็ปรากฏว่าพระธาตุที่คุณลุงทองดีมอบไปนั้น มีการเสด็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ สำหรับรายนามพระเจดีย์ต่างๆที่ได้มีการประทานไปเช่น พระบรมธาตุเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี พระเจดีย์ธาตุ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ พระเจดีย์ธาตุ วัดผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น

และยังมีที่มารับจากคุณลุงทองดีอีกจำนวนมากทั่วประเทศไทยเช่น เจดีย์วัดพระพุทธหัตถ์สี่รอยชายแดนไทยพม่า มหาเจดีย์วัดธาตุสมชนะวารี จ.อุดร มหาเจดีย์วัดศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น เจดีย์รังสีรัตนวารี วัดป่าเชิงเลน กทม ฯลฯ ไม่เพียงเท่านี้ แม้กระทั่งกษัตริย์จิ๊กมี่แห่งภูฏาน ท่านดาไลลามะแห่งทิเบต ก็ส่งผู้มาอัญเชิญพระบรมธาตุจากบ้านของคุณลุงทองดี ไปประดิษฐานยังบ้านเมืองของตน 

แม้กระทั่งในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมธาตุจากบ้านคุณลุงทองดีไปประดิษฐายยังพระมหาเจดีย์ของตนทั้งสิ้น ทั้งนี้พระบรมธาตุจากบ้านของคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ล้วนเป็นพระบรมธาตุปาฏิหาริย์ที่เสด็จมาเองทั้งสิ้น มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือมีสัณฐานใหญ่ มีสีดุจดอกมะลิ บ้างมีสีส้มแซม สัณฐานดั่งเปลือกหอย มีกลิ่นหอมประหลาด ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นกลิ่นหอมจากเทพเทวดาที่มาสักการะพระบรมธาตุเจ้า

การได้มาซึ่งพระบรมธาตุจากมูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชูปถัมภ์ (สังฆราชองค์ที่ 19 และมีสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นผู้ดูแล) ของคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ จึงนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เพราะพระบรมธาตุคือธาตุชนิดเดียวที่เกิดจากพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง แต่โบราณมาพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์ก็จะมีการบรรจุพระบรมธาตุลงในช่องพระเกศทั้งสิ้น

การจัดให้มีพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุมาบรรจุลงในพระเกศขององค์หลวงพ่อแจ้งจำลองของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ จึงถือเป็นงานมหามงคลยิ่งของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน และเป็นงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่าน เข้าร่วมงานอันเป็นมหามงคลยิ่งแก่ชีวิตและครอบครั้วในครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอรุณราชวราราม

กำหนดการพิธีบรรจุพระบรมธาตุในพระเกศหลวงพ่อแจ้งจำลอง และพิธีเบิกเนตรสมโภช รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ณ มณฑลพิธี ลานพญายักษ์วัดแจ้งหน้าประตูซุ้มมงกุฏ วัดอรุณราชวราราม

เวลา 16.09 น.​​​ พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยเทพยาดา
เวลา 17.09 น.​​​ พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี ​​​​เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานในพิธี ​​​​จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
​​​​- ประธานในพิธีฝ่ายฆาราวาสถวายสักการะ ​​​​​​พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี ประธานในพิธี
​​​​- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล
​​​​-  ประธานฝ่ายฆาราวาสอัญเชิญพระบรมธาตุถวายประธานในพิธี (โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และกลุ่มเพื่อนอาจารย์ไก่ทิพย์จักร รับเป็นเจ้าภาพถวายผอบทองคำ จำนวน 2 ผอบ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุในพระเกศหลวงพ่อแจ้งจำลอง)
​​​​-  พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี อัญเชิญพระบรมธาตุ​​​​สรงน้ำและอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานในผอบทองคำ
​​​​- พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี ประกอบพิธีบรรจุพระบรมธาตุในพระเกศหลวงพ่อแจ้งจำลอง
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

-  พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี นำสำลีเช็ดดวงพระเนตรหลวงพ่อแจ้งจำลอง
-  พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี นำสำลีเช็ดดวงตารูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร
-  พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี ประกอบพิธีจุดเทียนชัย
-  พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย
-  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
-  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร
-  พระครูภาวนาภัทรคุณ วัดพุทไธสวรรย์ เบิกเนตรรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 29 นิ้ว ทั้งหมด
-  พระเถราจารย์ 5 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต 

เวลา 19.09 ​น.​​​ พิธีดับเทียนชัย
​​​​-  พระเถราจารย์อาวุโสในพิธี เจิมใบพลู และดับเทียนชัย
​​​​-  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญคาถาดับเทียนชัย
​​​​-  พระเถราจารย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
​​​​-  ถวายเครื่องไทยธรรม
​​​​-  พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนา
​​​​-  เสร็จพิธี

รายละเอียดการสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี รายนามพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นับเป็นข่าวดีอันเป็นมงคลยิ่ง สำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีความศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ที่พลาดโอกาสการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมเสาะหามาไว้บูชา มีราคาแลกเปลี่ยนมือในการเช่าบูชาสูงกว่าราคาร่วมบุญบูชาจากทางวัดหลายเท่าตัว

ทางคณะผู้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง โดยท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานการจัดสร้าง ได้ดำหริให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งในปี 2565 ซึ่งเป็นปีแห่งมหาบารมีองค์พญายักษ์วัดแจ้ง 

เพื่อเปิดโอกาสแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศ ได้ร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ซึ่งจะจัดให้มีพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม

โดยยังคงเน้นย้ำเรื่องคุณภาพในการจัดสร้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้ ต้องมีพุทธศิลป์ที่สวยงาม มีเนื้อหามวลสารจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีโบราณ เพื่อมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลยิ่งแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามของวัดอรุณราชวราราม ในครั้งนี้

รายละเอียดการจัดสร้างและจำนวนการสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี

1.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกลู ความสูง 29 นิ้วฟุต จะได้รับมอบเพิ่ม เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร โค๊ตพิเศษ จำนวน 200 เหรียญ จำนวนการสร้าง 18 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 100,000 บาท (ที่พระเศียรบรรจุผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน ที่ฐานด้านหลังจะสลักระบุชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมบุญโดยเฉพาะในแต่ละองค์)

2.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ควำมสูง 4 นิ้วฟุต (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 2,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 3,500 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)

3.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว แบบช่อ (ใน 1 ช่อ มี 19 องค์)
3.1 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 300 ช่อ ร่วมบุญบูชาช่อละ 12,000 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)
3.2 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 300 ช่อ ร่วมบุญบูชาช่อละ 10,000 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)

4.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว
4.1 เนื้อทองคำ (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 59 องค์ (น้ำหนักทอง 16 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาองค์ละ 60,000 บาท
4.2 เนื้อเงิน (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 3,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 2,000 บาท
4.3 เนื้อนวะแก่เงิน (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 3,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 1,300 บาท
4.4 เนื้อทองสำฤทธิ์เดช (ก้นตัน) จำนวนการสร้าง 10,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 400 บาท
4.5 เนื้อทองแดง (ก้นตัน) จำนวนการสร้าง 20,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 300 บาท

5.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร
5.1 เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ ยังไม่ระบุราคาร่วมทำบุญ (รอราคาต้นทุนจากการผลิตตัวอย่างจริงในเร็ววันนี้ โดยสามารถลงชื่อจองไว้ก่อนได้ที่ พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871)
5.2 เนื้อเงินลงยา 8 สี สีละ 200 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 1,600 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,500 บาท
5.3 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,500 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,000 บาท
5.4 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี สีละ 1,500 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 12,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 400 บาท
5.5 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 300 บาท
5.6 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 200 บาท

6.เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด 2.5 เซนติเมตร
6.1 เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ ยังไม่ระบุราคาร่วมทำบุญ (รอราคาต้นทุนจากการผลิตตัวอย่างจริงในเร็ววันนี้ โดยสามารถลงชื่อจองไว้ก่อนได้ที่ พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871)
6.2 เนื้อเงินลงยา 8 สี สีละ 200 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 1,600 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,000 บาท
6.3 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,500 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 1,500 บาท
6.4 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี สีละ 1,500 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 12,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 350 บาท
6.5 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 250 บาท
6.6 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 150 บาท

7.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง เนื้อผงพุทธคุณ 108 จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 100 บาท

หมายเหตุ ในการจัดสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งและเหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ทุกเนื้อทุกขนาด ยกเว้นเนื้อผงพุทธคุณ 108 จะทำการตอกโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญทุกองค์

รายนาม พระราชาคณะและพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี (ในเบื้องต้นที่รับนิมนต์แล้ว)

1.พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (หลวงพ่อสมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
2.พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์
3.พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อทอง) วัดดอนไก่ดี จังหวัสมุทรสาคร
4.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

5.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี
6.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
7.พระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

9.พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี
10.พระครูสมุห์คำนวน วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม
11.พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง) วัดโพธิ์แดน จังหวัดพิจิตร
12.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์

13.พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง) วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
14.พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15.พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
16.พระครูพิพัฒพ์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ) วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

17.พระครูสถิตชยานุรักษ์ (หลวงพ่อเจ๊ก) วัดหนองแก จังหวัดชัยนาท
18. พระครูประภาสธรรมทัต (พระอาจารย์ป้อม) วัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี
19. พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์) วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
20. พระครูสัลสาราภรณ์ (หลวงพ่อสมสิทธิ์) วัดป่าสักดาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
21.พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ (พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ขนาดหน้าตัก 50 เซนติเมตร เท่าองค์จริง โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และครอบครัวสุวรรณจินดา รับเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

และจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพรหมวัชรเมธีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาคู่กับองค์พระปรางค์วัดอรุณ

พร้อมจัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี โดยสุดยอดท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุค ที่ได้ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ จนโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดวัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871
พระมหาณัฐนนท์ เบอร์ 065-446-2834 ไอดีไลน์ 0654462834

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0
.....
แฟนเพจพญายักษ์วัดแจ้ง แอดไลน์ได้ที่ @prayayakwatjang

.......

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358483

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358440

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。