วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เมื่อทราบข่าวจึงมอบหมายให้ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) เป็นตัวแทนร่วมบุญบูชา รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาดต้นตระกูล จำนวน 1 องค์ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอารามของทางวัดอรุณราชวราราม ทั้งนี้ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ ได้กล่าวว่า ท่านรอคนสร้างพญายักษ์วัดแจ้งมานานแต่ยังไม่มีใครเคยสร้า

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์(อาจารย์ฝนทิพย์) ลูกหลานชาววัดอรุณผู้มีใจศรัทธาในมหาบารบีขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

วันนี้ได้มีการทดสอบแม่พิมพ์ เหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง  รุ่นมหาโภคทรัพย์ ในส่วนของเหรียญเนื้อทองคำ เพื่อทดสอบความสวยงามของเหรียญว่ามีความคมชัดสวยงามตามแบบที่ต้องการหรือไม่ มีน้ำหนักเท่าใดในส่วนของเหรียญเนื้อทองคำ ทั้งสองขนาดคือ ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร และขนาด 2.5 เซ็นติเมตร ซึ่งผลการการทดสอบแม่พิมพ์ ในส่วนของเหรียญเนื้อทองคำในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตัวอย่างของเหรียญเนื้อทองคำมีความละเอียดคมชัดสวยงาม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ต้นแบบโครงร่างภาพวาดสีน้ำมันพญายักษ์วัดแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์  ขนาดความสูง 2 เมตร เป็นภาพวาดพญายักษ์วัดแจ้งที่วาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวราราม ที่เขียนขึ้นโดยฝีมือลูกหลานชาววัดอรุณ เพื่ออัญเชิญมาเป็นภาพประธานในพิธีบวงสรวงสังเวยพญายักษ์วัดแจ้ง และพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ 

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ หรือ โต วัดอรุณ ประธาน กต.ตร. สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ลูกหลานชาววัดอรุณผู้มีใจศรัทธาในมหาบารบีขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) เป็นตัวแทน คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร) ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญยักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน จำนวน 10 เหรียญ และ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน จำนวน 10 เหรียญ เป็นเงิน 35,000 บาm เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูฏิสังขรณ์รณะปถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทน คุณพงศธร มหัทธนะสิน ผู้อำนวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาดบูชา 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณเติมพันธ์ เดชารัตน์ ผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เหรียญหน้าเงินลงยา 2 เหรียญ เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช 1 เหรียญ เนื้อผงพุทธคุณ 1 เหรียญ เป็นเงิน 11,200 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณเจ๊ะ วัดอรุณ เป็นตัวแทน คุณแต๊บ วัดอรุณ(ประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ) ลูกหลานชาววัดอรุณผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งพญายักษ์วัดอรุณ ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง เนื้อเงิน จำนวน 3 เหรียญ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง หน้าเงินลงยา 5 สี จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงินร่วมทำบุญ จำนวน 20,000 บาท

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาให้กลับมีสภาพใช้งานได้ดังเดิม เพื่ออำนวยความสดวกแก่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาววัดอรุณและพี่น้องชาวนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาที่เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม วัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างวัตุมลคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์

Read more