วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ - kachon.com

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เป็นตัวแทน คุณชูเกียรติ โตกมลธรรม ผู้ศรัทธาในมหาบารมีขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตุมลคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา 19 นิ้ว จำนวน 2 องค์ รวมเป็นเงิน 40,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณหนึ่ง วัดอรุณ ช่างเขียนฝีมือดีลูกหลานชาววัดอรุณ กำลังร่างลายเส้นต้นแบบภาพวาดสีน้ำมัน พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2 เมตร เพื่อนำแบบโครงร่างไปวาดเป็นภาพสีน้ำมัน พญายักษ์วัดแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออัญไปเป็นภาพประธานในพิธีบวงสรวงสังเวยพญายักษ์วัดแจ้ง ก่อนเข้าสู่พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ท่านผู้ศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถน

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

บริษัท กนกพัฒนกิจอะไหล่ยนต์ จำกัด โดย คุณบุญเกิด - ธัญรัชต์ วอนวัฒนา และครอบครัว ร่วมบุญบูชาสั่งจอง วัตุมลคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม อานิสงส์แห่งบุญของการสร้างถนน จะส่งผลให้ท่านผู้ร่วมบุญมีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใส มีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัด จะเดินทางไปทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คุณวิน น่าชม (วิน วังเดิม) เจ้าของร้านสเต็ก ณ วังเดิม ผู้ศรัทธาในมหาบารมีพญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจอง รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขนาดบูชา 9 นิ้ว เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ความศรัทธาของท่านพี่น้องประชาชนชาวไทย ในมหาบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์มหาเทพารักษ์ประจำวัดอรุณราชวราราม พญายักษ์วัดแจ้ง เทพเจ้าแห่งพลังอำนาจ โชคลาภ และความสมหวัง และเพื่อเป็นการบอกบุญแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมสร้างมหาบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอารา

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญใหญ่เททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวราราม

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ป็นภาพถ่ายโบราณพร้อมลายเซ็นต์ของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม ขนาด 8*12 นิ้วฟุต ที่มีความสมบูรณ์มีคราบปรอทเกาะอยู่เต็มทั้งภาพ นับเป็นภาพของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม แม่ชีกายสิทธิ์ แห่งวัดอาวุธวิกสิตาราม ที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนี้

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) วัดอรุณราชวราราม นอกจากเป็นมีตำแหน่งหน้าที่ด้านการปกครอง มีสมณศักดิ์สูงถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะแลัว ยังเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาอย่างยิ่ง พระคณาจารย์หลายต่อหลายรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลายต่อหลายท่านก็เคยได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาทางพุทธาคมจากท่าน ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พระครูภาวนาวิจารณ์ (ลืม) วัดอรุณฯ พระพิมลธรรม (นาค) วัดอรุณฯ รวมทั้ง

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

เพื่อให้การตบแต่งภาพต้นฉบับของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) เป็นไปอย่างสมบูณร์และเสมือนจริงที่สุด คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จึงได้มอบหมายให้ คุณพรชัย สร้อยทอง ปรับแสงและสีของภาพใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ภาพต้นฉบับของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ มีความสวยงาม มีแสงเงาที่ถูกต้องตามยุคสมัย เมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค ส

Read more

วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

ทางหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้มอบหมายให้ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามดังกล่าว ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายตามกาลเวลาให้ภาพกลับมามีความคมชัดสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมปรับบภาพให้เป็นภาพสีอีกมิติหนึ่ง เพื่อส่งมอบภาพดังกล่าวกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม

Read more