ข่าวข่าวการแจกฟรี ภาพเหมือน หลวงปู่นาค วัดอรุณ และภาพวาด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ในหนังสือพระเครื่องพระเกจิ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - kachon.com

ข่าวการแจกฟรี ภาพเหมือน หลวงปู่นาค วัดอรุณ และภาพวาด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ในหนังสือพระเครื่องพระเกจิ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

ข่าวการแจกฟรี ภาพเหมือน หลวงปู่นาค วัดอรุณ และภาพวาด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ในหนังสือพระเครื่องพระเกจิ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563

แจกฟรี! ภาพเหมือนพระพิมลธรรม (นาค สุมนฺนาโค) เจ้าตำรับตะกรุดหนังหน้าผากเสืออดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ รูปที่10
หลวงปูนาค สุมนฺนาโค (พระพิมลธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่10 เจ้าตำรับตะกรุดหนังหน้าผากเสืออดีตพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมของวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) เขตบางกอกใหญ่ กทม. "ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ" ของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระพุทธคุณครอบจักรวาล มีพุทธานุภาพโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่นาคและเป็นเสาะแสวงหาของนักสะสมพระเครื่องทั่วทั้งประเทศ ท่านคืออดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามอันเป็นที่รักเคารพยิ่งและภาคภูมิใจของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และของลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

ในวาระที่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปปัจจุบัน พระเถระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ พระผู้สร้างความรักความสามัคคีให้ระหว่างคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาววัดอรุณ จนเกิดปรากฏการณ์ความรวมมือร่วมใจระหว่างวัดกับชาวบ้านข้างวัด ร่วมใจกันสร้างความเจริงรุ่งเรืองให้แก่วัดอรุณราชวรารามและชุมชนชาววัดอรุณอย่างสูงสุด

พระผู้สร้างตำนานพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินชาววัดอรุณ ศาลพระเจ้าตากที่เปิดให้ท่านผู้มีใจรักเคารพและศรัทธาได้กราบไหว้ขอพรกับพระองค์ท่านได้ตลอดเวลา เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จัดให้มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อบวงสรวงบูชาดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่าน ร่วมทำบุญแจกข้าวสารผู้ยากไร้ และจัดริ้วขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับชาติเป็นที่สนใจของพี่น้องสื่อมวนชนทุกแขนง และมีพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมพิธี

พระผู้สร้างเหรียญพระเจ้าตากแห่งตำนานประวิติศาสตร์นับตั้งแต่มีการสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณรุ่นแรก ปี2558 และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ในวาระฉลองกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบการสร้าง 250 ปี เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่มากด้วยประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ที่นำไปห้อยบูชา จนเหรียญทั้งสองรุ่นนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักต้องการเสาะแสวงหาของท่านผู้ที่มีใจรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านทั่วประเทศและทั่วโลกที่มีพี่น้องคนไทยพักอาศัยอยู่

ในโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงค์ (โต วัดอรุณ) และกลุ่มลูกหลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณจึงร่วมใจกันจัดสร้างภาพเหมือน พระพิมลธรรม (นาค สุมนฺนาโค) เจ้าตำรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือ เพื่อเป็นที่ระลึกและเชิดชูเกียรติในองค์หลวงปู่นาค อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศเลื่อนสมณศักดิ์ของพระธรรมรัตนดิลก โดยร่วมใจกันจัดสร้างเมื่อวันที่ 15 เม.ษ.พ.ศ.2563

เมื่อจัดพิมพ์ภาพเหมือน พระพิมลธรรม (หลวงปู่นาค วัดอรุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่10 อดีตพระเกจิอาจารย์ดังของวัดอรุณ เจ้าตำรับตะกรุดหนังหน้าผากเสืออันโดงดัง ขนาดA4 จำนวนการสร้าง 30,000 ภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้นำถวายแด่พระธรรมรัตนดิลก ไว้ให้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้ร่วมเป็นสะพานบุญแจกจ่ายให้แก่ท่านผู้ศรัทธาในองค์ของหลวงปู่นาคฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ

นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างหนังสือสวดมนต์พระเจ้าตากชาววัดอรุณ จำนวน 4,000 เล่ม และสร้างภาพวาดสีน้ำมันจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดA4 จำนวนการสร้าง 30,000 ภาพ โดยจะแจกฟรีแก่ผู้ศรัทธาที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรในพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เงินทุนในการจัดสร้างภาพเหมือนพระพิมลธรรม (หลวงปู่นาค วัดอรุณ) ในครั้งนี้เป็นเงินจารการร่วมทำบุญของพี่น้องผู้มีใจเคารพรักในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ซึ่งร่วมใจกันทำบุญเป็นเจ้าภาพในงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563

แต่เนื่องจากการจัดงานในปีนี้ได้เกิดสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางคณะกรรมการจัดงานได้ประชุมหารือกันแล้วว่า เพื่อเป็นการมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในหมู่พ่อแม่พี่น้องที่มีความเคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ จึงมีมติเห็นสมควรเลื่อนการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน www.kachon.com

ขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย เขม้นงาน และหนังสือพระเครื่องพระเกจิ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวดีๆในครั้งนี้

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก