ข่าวพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ ภาพเหมือน หลวงปู่นาค วัดอรุณ และ ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกฟรี เป็นที่ระลึกในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

พิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ ภาพเหมือน หลวงปู่นาค วัดอรุณ และ ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกฟรี เป็นที่ระลึกในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

พิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ ภาพเหมือน หลวงปู่นาค วัดอรุณ และ ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกฟรี เป็นที่ระลึกในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อแจกฟรี ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และ ภาพเหมือนพระพิมลธรรม(นาค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 โดยความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการให้ภาพแห่งประวัติศาสตร์ทั้งสองภาพที่นี้ มีศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นมงคลแก่ชีวิต สำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับแจกฟรี นำไปบูชายังบ้านเรือน มีความโชคดี มีความเป็นศิริมงคลแก่บ้านเรือนที่พักอาศัย

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงได้สั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานกับคณะผู้จัดสร้างถวาย ให้นำภาพแห่งประวัติศาสตร์ทั้งสองภาพ จำนวนการสร้างอย่างละ 30,000 ภาพ เข้าพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม

นับเป็นความโชคดีของท่านผู้เคารพรักและศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และในองค์หลวงปู่ นาค(พระพิมลธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 ได้ร่วมกันจัดสร้าง ภาพวาดสีน้ำมันจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดA4 จำนวนการจัดสร้าง 30,000 ภาพ และ ภาพเหมือนพระพิมลธรรม(หลวงปู่นาค วัดอรุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ขนาดA4 จำนวนการจัดสร้าง 30,000 ภาพ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรม และยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ พลตรี โกศล ชูใจ พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ และกลุ่มลูกหลานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จึงได้ร่วมใจกันจัดสร้าง ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน และจัดสร้างภาพเหมือน พระพิมลธรรม(นาค สุมนฺนาโค) เจ้าตำหรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ เพื่อระลึกและเชิดชูเกียรติในองค์ หลวงปู่นาค สุมนฺนาโค(พระพิมลธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และร่วมแสดงความยินดีฉลองสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ พระผู้สร้างความรักความสามัคคีให้ระหว่างคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาววัดอรุณ จนเกิดปรากฏการณ์การการร่วมมือร่วมใจระหว่างวัดกับชาวบ้านข้างวัด ร่วมใจกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดอรุณราชวรารามและชุมชนชาววัดอรุณอย่างสูงสุด โดยร่วมใจกันจัดสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

และด้วยความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการให้ภาพแห่งประวัติศาสตร์ทั้งสองภาพที่นี้ มีศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับแจกฟรี นำไปบูชายังบ้านเรือนเพื่อความโชคดี และเพื่อความเป็นมงคลแก่บ้านเรือนที่พักอาศัย จึงได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ขึ้น ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เพื่อประจุความเข้มขลัง ประจุความศักดิ์สิทธิ์อย่างสูงสุด

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

นับเป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านได้เมตตาอนุญาติให้ทำพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เพราะพระวิหารวัดอรุณราชวรารามมีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ประดิษฐานของพระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดอรุณราชวราราม และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระพุทธรูปสำคัญองค์พระประธานแห่งพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

บนยอดพระเกศของพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นที่ประฐานของพระบรมสารีริกธาตุถึง ๕ พระองค์ ประดิษฐานอยู่ภายในพระโกศโบราณ ๓ ชั้น ซึ่งชั้นนอกเป็นโกศเงินลงยา สูง ๖ นิ้วฟุต ชั้นกลางเป็นโกศนาก สูง ๓ นิ้วฟุต ชั้นในเป็นโกศทองคำลงยาราชาวดี ฝังพลอยสีแดงเขียว ที่ยอดฝาฝังเพชร ซึ่งการทำพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ ได้ทำพิธีโยงสายสินจากองค์หลวงพ่ออันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง ลงมายังภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และ ภาพเหมือนพระพิมลธรรม(นาค) ทั้งสองภาพ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่ง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ก่อนจะทำพิธีแจกฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ เป็นของขวัญให้แก่ท่านผู้เคารพรักและศรัทธาในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรม และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม

โดยท่านผู้ศรัทธาสามารถติดต่อขอบรับภาพหลวงปู่ นาค(พระพิมลธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 และภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้ฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ร่วมบุญจัดสร้างถวายโดย คณะผู้จัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ พลตรี โกศล ชูใจ พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ คุณธนวัฒน์ โชคสว่างเนตร คุณภาพิมล แหวนทองคำ คุณชนะโชค แหวนทองคำ บริษัทไก่เทพฟาร์ม จำกัด โดย คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์ และกัลยาณมิตร ท่านอาณัติ ศรีสุดดี คุณวิโรจน์ หอมหวาน คุณขจีพรรณ หอมหวาน ด.ช.กษิดิศ หอมหวาน

คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ผู้อำนวยการสถาบันเมตตาบริหารการศึกษา คุณศิริศักดิ์ กาญจนถาวรกุล(ร้านนิทานโมบาย) คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ(แต๊บ วัดอรุณ) คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร) คุณเตี้ย สวนทะเล คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล(เสี่ยเกา สายสอง) คุณทวีศักดิ์ สุธรรมไพศาล(ตี๋ โพธิ์สามต้น) คุณจอมขวัญ มานารส และครอบครัว และผู้ร่วมทำบุญในงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 ทุกท่าน

บันทึกไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้จดจำเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)