ข่าวเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญพระเจ้าตากที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร(มีคลิป) - kachon.com

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญพระเจ้าตากที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร(มีคลิป)
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญพระเจ้าตากที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร(มีคลิป)

ตั้งแต่มีการเริ่มสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชุมชนชาววัดอรุณ ทั้งสองรุ่นคือ รุ่นแรก พ.ศ.2558 และรุ่นกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2561 ผม(ทิพยจักร) ได้เรียนถาม คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) หนึ่งในกำลังหลักการร่วมสร้างเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ทั้งสองรุ่นว่ามีหลักในการคิดออกแบบเหรียญอย่างไรบ้าง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พี่วิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เปิดใจเล่าให้ฟังว่า ด้านหลังเหรียญนั้นพวกเราตั้งใจทำเป็นรูปพระปรางค์ของวัดอรุณราชวราราม เพราะพวกเราเป็นลูกหลานชาววัดอรุณมีพระปรางค์วัดอรุณเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ที่พวกเราภาคภูมิใจอยู่แล้ว 

และการสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณของพวกเราชุมชนชาววัดอรุณ ทั้งสองรุ่นคือ รุ่นแรก พ.ศ.2558 และรุ่นกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2561 เป็นการร่วมใจสร้างเพื่อแจกฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เพื่อร่วมสร้างบุญกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อเทิดทูลพระเกียรติยศของพระองค์ท่านให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

เป็นการร่วมใจสร้างของกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดยผมและเพื่อนคือ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมประสานงานในการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ทั้งสองรุ่น

และเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่า เมื่อสมัยที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยขับไล่เหล่าพม่ารามัญออกจากค่ายโพธิ์สามต้น กรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองทอง กลับมอดไหม้พังทลายเสียหายทุกหย่อมหญ้าดูแล้วน่าเวทนายิ่งนัก ทั้งยังยากยิ่งที่จะกอบกู้สร้างเมืองให้กลับพื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้ 

พระองค์จึงได้พาทวยทหารกล้าล่องเรือผ่านลำน้ำเจ้าพระยา โดยทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเหล่าเรือนี้ลอยไปถึงรุ่งอรุณ ณ ที่ใด ก็จะทรงตั้งราชธานีใหม่ ณ ที่ตรงนั้น เมื่อเรือลอยมาตลอดคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าก็มาถึงหน้าวัดแจ้งพอดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นเป็นนิมิตดียิ่งนัก

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

จึงให้เจ้าพนักงานจอดเรือแล้วลงมาสักการะพระประธานภายในโบสถ์น้อยวัดอรุณ แล้วตั้งใจเริ่มสร้างราชธานีใหม่ที่นี่นามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในรัชกาลของพระองค์ วัดอรุณราชวรารามคือพระราชวังของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

พระองค์ทรงเคยนอนที่นี่ เคยประทับที่นี่ เคยใช้สถานที่แห่งนี้ว่าราชการ วัดอรุณเปรียบเหมือนรุ่งอรุณของพี่น้องชาวไทยทุกคน จากที่มืดมนมานานตลอดระยะเวลาที่พม่าข้าศึกมายึดทำลายเมือง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

วัดอรุณราชวรารามเปรียบได้กับแสงสว่างของชีวิต เปรียบได้กับแสงทองของชีวิตใหม่ ทำให้คนไทยมีความหวัง มีแผ่นดิน มีราชธานี มีความสุขความมั่นคงในชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทุกวันนี้วัดอรุณราชวรารามก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่คนทั่วโลกต่างรู้จัก นี่คือมรดกจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทำให้วัดอรุณราชวรารามยังเป็นประดุจศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมไทย

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พวกเราลูกหลานชาววัดอรุณทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคุณค่าทางจิตวิญญาณของวัดอรุณราชวราราม สถานที่ที่ผูกพันกับพระองค์ท่านอย่างที่สุด

ทั้งความหมายของวัดอรุณราชวราราม ยังลึกซึ้งดังที่กล่าวมาว่าเปรียบดั่งแสงทองส่องชีวิต แสงที่ขับไล่ความมืดมนให้สิ้นไป แสงที่นำพาความสุขสดใส ความรุ่งโรจน์ ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิต แสงทองแสงแห่งธรรมที่จะนำชีวิตให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ก็ด้วยความหมายอันลึกซึ้งเช่นนี้ พวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ จึงได้นำภาพพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม มาประทับด้านหลังเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ของพวกเราพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ ทั้งสองรุ่น พี่วิทย์ วัดอรุณ กล่าวในที่สุด

ผมอาจารย์ทิพยจักร มีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆว่า ผู้ใดก็ตามที่มีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ ด้านหลังเป็นรูปพระปรางค์อรุณราชวรารามไว้บูชา ผู้นั้นจะได้รับบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปกเกล้าคุ้มหัว

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ไม่ว่าจะไปไหนท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย และด้วยบารมีแห่งองค์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประทับด้านหลังของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ รุ่นแรก พ.ศ.2558 และรุ่นกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2561

จะเป็นแสงทองรุ่งอรุณให้แก่ท่านผู้ครอบครองบูชา เป็นดั่งรัศมีแสงธรรมนำชีวิต ให้พ้นจากวิกฤตความมืดมนความทุกข์ทั้งปวง ทั้งยังเสริมเพิ่มบารมีให้ท่านประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของทุกท่านและครอบครัวด้วยอย่างแน่นอน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)