ข่าวเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อีกหนึ่งเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่คนรักในพระองค์ท่านต้องศรัทธา(มีคลิป) - kachon.com

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อีกหนึ่งเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่คนรักในพระองค์ท่านต้องศรัทธา(มีคลิป)
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อีกหนึ่งเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่คนรักในพระองค์ท่านต้องศรัทธา(มีคลิป)

สำหรับท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านแล้ว เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหนึ่งเหรียญนั้น สามารถเล่าเรื่องราวของแผ่นดินได้นับร้อยนับพันหน้า อย่างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชุมชนชาววัดอรุณนี้ก็เช่นกัน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ผม(ทิพยจักร)เคยเล่าถึงด้านหลังเหรียญที่ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณฯ มาเป็นสัญลักษณ์มงคลว่าหมายถึงรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ รุ่งอรุณแห่งความสุขของชีวิต ซึ่งความหมายและความเป็นมงคลนั้น สูงส่งยิ่งกว่าพระยันต์ใดๆเสียอีก

มาครั้งนี้เพื่อเป็นความต่อเนื่อง ผมจึงมาขอเล่าเรื่องผ่านเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณต่อเพื่อให้รู้ว่า เหรียญนี้คือจิตวิญญาณแห่งคนไทยที่สานต่อจากกรุงเก่าเข้าสู่กรุงธนบุรี และสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ด้านหลังเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2558 และรุ่นกรุงธนบุรี พ.ศ.2561 ที่ใช้สัญลักษณ์ขององค์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นสัญลักษณ์ด้านหลังเหรียญนั้น

องค์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามนั้นมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุที่เป็นแกนกลางของจักรวาล เป็นศูนย์รวมแห่งพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์และความมั่นคงของแผ่นดิน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

แต่เดิมองค์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามนี้ มีมาแต่ครั้งกรุงเก่าและถือเป็นพระปรางค์สำคัญในยุคกรุงธนบุรี และต่อมาในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทำการสร้างต่อเติมหุ้มพระปรางค์องค์เดิมจนกระทั่งสูงตระหง่านอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาเนิ่นนานผ่านมากว่าสองร้อยห้าสิบปี รูปขององค์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยของเรา

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

รูปของพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม จึงเป็นรูปสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความร่มเย็น ความยิ่งใหญ่ของกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองไทยของเรามีศิลปกรรมอันงดงาม ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

และเป็นศิลปกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะสร้างอุทิศถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ทั้งยังมีพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าเป็นผู้อุปการะ ผมเองมองเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชุมชนชาววัดอรุณ ด้วยความปีติใจ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ที่เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญนี้สามารถเล่าถึงความเป็นมาของแผ่นดิน ตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่สองจนตั้งราชธานีใหม่นามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร และสืบสานมาจนถึงความร่มเย็นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

บ้านเมืองไทยของเรานั้น ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านสุข ผ่านทุกข์ มาถึงทุกวันนี้ได้ ก็ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหาบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตราบจนทวยทหารกล้าและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

องค์พระรูปและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชุมชนชาววัดอรุณ จึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมใจให้พี่น้องชาวไทยรักสามัคคีกัน รวมเป็นพลังที่จะสามารถนำพาประเทศชาติไทยให้พัฒนาอย่างถาวร

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ ซึ่งเป็นการร่วมใจสร้างของกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมประสานงานในการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ทั้งสองรุ่นนี้

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เป็นเหรียญที่มีมิติทั้งความเข้มขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ และยังมีมิติถึงความซาบซึ้งใจในความเป็นมาของแผ่นดินไทย และยังมีมิติถึงการสื่อถึงความสามัคคีของหมู่คณะ สะท้อนถึงความรักชาติ รักศาสนา รักสถาบันพระมหากษัตริย์

ตลอดจนระลึกนึกถึงเหล่าทวยทหารกล้าและบรรพชนไทย ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใคร ก็เพราะมีปัจจัยแห่งความเชื่อมโยงแห่งจิตวิญญาณ แห่งความรักชาติรักแผ่นดิน รวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณเหรียญนี้ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

นี่เป็นเหตุที่ว่าคุณค่าที่อยู่ภายในนั้นมีมากมายมหาศาล และการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ย่อมทำให้ เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณเหรียญนี้ เป็นที่รักของผู้ครอบครองเป็นเจ้าของอย่างสุดใจจริงๆ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ คือเหรียญที่จะทำให้พวกเราคนไทยต้องรักพระองค์ท่าน รักในพระมหาบุรพกษัตริย์ไทย รักในแผ่นดินกรุงเก่า รักในแผ่นดินกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินนี้ รักในสายเลือดแห่งความเป็นลูกหลานคนไทย

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)