ข่าวภาพถ่ายโบราณพร้อมลายเซ็นต์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม แม่ชีกายสิทธิ์ แห่งวัดอาวุธวิกสิตาราม - kachon.com

ภาพถ่ายโบราณพร้อมลายเซ็นต์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม แม่ชีกายสิทธิ์ แห่งวัดอาวุธวิกสิตาราม
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

ภาพถ่ายโบราณพร้อมลายเซ็นต์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม แม่ชีกายสิทธิ์ แห่งวัดอาวุธวิกสิตาราม

นับเป็นความโชคดี เป็นบุญตา  ที่มีโอกาสได้เห็นได้สำผัสกับภาพแท้ๆซึ่งเป็นภาพถ่ายทันยุคทันท่าน เป็นภาพถ่ายโบราณพร้อมลายเซ็นต์อันทรงคุณค่าของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม ที่พวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ได้นำมานำเสนอเป็นสกู๊ปข่าวพิเศษในวันนี้

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เป็นภาพถ่ายโบราณพร้อมลายเซ็นต์ของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม ขนาด 8*12 นิ้วฟุต ที่มีความสมบูรณ์มีคราบปรอทเกาะอยู่เต็มทั้งภาพ นับเป็นภาพของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม แม่ชีกายสิทธิ์ แห่งวัดอาวุธวิกสิตาราม ที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนี้

ภาพอันทรงคุณค่าภาพนี้เป็นของ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) บิ๊กบอสของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ที่ท่านได้รับมอบมาจากทายาทของลูกศิษย์สายตรง(ขอสงวนนาม)ของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม เมื่อกว่า 30 ปี

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในวันนี้ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้นำภาพมาแกะออกจากกรอบเดิมเพื่อทำความสะอาด และนำภาพอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภาพนี้ไปทำการแสกนภาพต้นฉบับไว้ เพื่อมอบหมายให้ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ 

ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ภาพนี้ให้มีความสมบูรณ์ของภาพมากที่สุด เพื่อทำสำเนาภาพที่มีสมบูรณ์ดีที่สุดแล้ว ไปถวาย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อไว้ให้พี่น้องประชาชนผู้เคารพและศรัทธาในองค์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ได้กราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

vintage photo with autograph Mother Boonruen Tongboonterm of Wat Wichitaram Weapons

It is a good fortune and a merit to have the opportunity to see and touch the real picture which is a modern photograph in time for you. It is an antique photograph with a valuable autograph of Mae Boonruen, Tong Boonterm, Wat Aut Wisitaram At us, Kacho Newspaper.com team has been presented as a special news scoop today

It's an antique photograph signed by Mae Boonruen, Tongboonterm, Wat Aut Wiksitaram, size 8*12 inches feet, complete with mercury stains all over the picture. count as a picture of Mae Boonruen, Tongboonterm, Mae Chikayasit of Wat Wichitaram Weapons which is extremely difficult to find in today's era.

This valuable picture belongs to Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) Our Big Boss, Kachon Newspaper Team. that you have been given from the descendants of the direct disciples (names reserved) of Mother Boonruen Tongboonterm over 30 years

Today, Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) took the picture to be removed from the original frame for cleaning. and take this historically valuable image to scan the original image To assign Mr. Pornchai Soithong, a graphic designer who has expertise in retouching images.

Help retouch the original image of Mae Boonruen Tongboonterm, this picture has the most completeness of the picture. In order to make the best complete copy of the image, it is presented at Wat Aut Wisitaram. for the people's brothers and sisters who respect and believe in Him Mother Boonruen Tongboonterm paid homage to her and prayed for the blessings of her life and family.

Kachon dot com newspaper, Wat Arun reported.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

帶簽名的老式照片Mae Boonruen、Tongboonterm、Mae Chikayasit威奇塔蘭寺的武器

有機會及時看到和触摸真實的照片,這是一張現代照片,是一種幸運和功勞。這是一張帶有珍貴簽名的古董照片Mae Boonruen、Tong Boonterm、Wat Aut Wisitaram在我們,Kacho Newspaper.com 團隊已作為今天的特別新聞獨家報導

這是一張簽名的古董照片Mae Boonruen、Tongboonterm、Wat Aut Wiksitaram,尺寸為 8*12 英寸英尺,圖片上到處都是水銀污漬。算作一張圖片Mae Boonruen、Tongboonterm、Mae Chikayasit威奇塔蘭寺的武器這在當今時代是極難找到的。

這張珍貴的照片屬於 Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)我們的大老闆,Kachon 報業團隊。你是從他們的直系門徒(保留名字)的後代那裡得到的母親 Boonruen Tongboonterm 超過 30 年

今天,Khun Wit Arun (Akarawit Rattanaprasit) 拍攝的照片從原始框架中移除以進行清潔。並用這張具有歷史價值的圖像掃描原始圖像指派Pornchai Soithong 先生,一位在圖像修飾方面具有專業知識的平面設計師。

幫助裝飾原圖Mae Boonruen Tongboonterm,這張圖是最完整的圖。為了製作最好的完整圖像副本,它在 Wat Aut Wisitaram 展出。為敬拜主、信主的人民弟兄姊妹Boonruen Tongboonterm 母親向她表示敬意,並為她的生活和家庭祈福。

據黎明寺報導,Kachon dot com 報紙。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก