ข่าวมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้งไม่หยุดพักความร่ำรวย คำกล่าวยืนยันจาก พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์หนึ่งเดียวของไทย - kachon.com

มหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้งไม่หยุดพักความร่ำรวย คำกล่าวยืนยันจาก พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์หนึ่งเดียวของไทย
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

มหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้งไม่หยุดพักความร่ำรวย คำกล่าวยืนยันจาก พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์หนึ่งเดียวของไทย

พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เกจิฆราวาสหนึ่งเดียวในงานพิธีสมโภชเบิกเนตรมหาพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้ง ซึ่งหากพูดถึงการอธิษฐานจิตขอพรขอบารมีจากพลังเหนือโลก โดยเฉพาะสายยักษ์แล้วก็ต้องยกให้ท่าน พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวผู้สามารถสื่อถึงพลังสายบรมครูยักษ์ของยุคนี้ โดยท่านเป็นครูผู้บุกเบิกตำนานพระพิราพมาตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๒๙ จนเกิดกระแสพระพิราพโด่งดังไปทั่วแผ่นดินไทยในปัจจุบัน

ในงานพิธีสมโภชเบิกเนตรมหาพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้ง ทางคณะผู้จัดงานจึงได้ขอความเมตตาเชิญพ่อครูท่านมาร่วมอธิษฐานจิต ขอพลังงานเหนือโลกสายพญายักษ์จากท่าน ให้ท่านช่วยเป็นสื่อกลางอธิษฐานจิตในงานนี้ด้วย พ่อครูได้กล่าวย้ำกับข้าพเจ้า(ทิพยจักร) เป็นคำประกาศิตว่า "มหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้งไม่หยุดพักความร่ำรวย" 

ซึ่งท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์หนึ่งเดียวของไทย หมายถึงพญายักษ์วัดแจ้งที่ทำพิธีในครั้งนี้ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดย่อมได้รับพลังบารมีจากพญายักษ์ ส่งเสริมเรื่องการเงิน ธุรกิจการค้า เป็นเมตตาค้าขาย นำทางสู่ความร่ำรวยทั้งทรัพย์ภายนอกคือ เงินทองธนสารสมบัติ และทรัพย์ภายในคือ คุณธรรม ศีลธรรม

พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เมตตาให้ความรู้ข้าพเจ้าว่า พลังงานเหนือโลกนั้นท่านจะลงมาประสิทธิให้เอง ท่านเป็นเพียงผู้ตั้งจิตอธิษฐานขอความเมตตาจากเทพยเจ้าเบื้องบนพลังงานเหนือโลก ซึ่งเชื่อว่าท้าวมหาพรหมยักษ์มาประสิทธิให้โดยตัวท่านเอง สังเกตได้จากมหาเมฆลมฝนที่เกิดขึ้นกลางงานแต่ฝนกลับไม่ตกหนักแบบรอบนอก กลับเป็นปาฏิหาริย์ตกพรำๆเหมือนโปรยน้ำพระพุทธมนต์ยังความชื่นใจชุ่มเย็นแก่งานพิธี 

ปาฏิหาริย์เช่นนี้แสดงว่าพญายักษ์จากชั้นพรหมโลก หรือเหล่ามหาพรหมฝ่ายยักษ์ได้เสด็จมาประทานพร ประสิทธิให้แก่งานครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย สำหรับทางท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจนั้น ท่านได้ตั้งจิตขอให้สรรพวัตถุมงคลทั้งหลายได้บารมีจากองค์พญายักษ์ ให้เกิดคุณเกิดเป็นขวัญกำลังใจเน้นด้านการค้า การงาน การเงิน ความรักความเมตตาเป็นพิเศษ 

เพราะยุคนี้เป็นสงครามเศรษฐกิจ ปากท้องการเงินเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกของชีวิต ดังนั้นของที่เข้าพิธีตลอดจนผู้คนที่เข้าร่วมพิธีก็ขอให้มีการงานการเงินที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการค้าขาย มีความรักสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์เพราะตอนนี้สายสิญจน์จากงานพิธีมีผู้คนแห่เข้ามาขอจากทางวัดอรุณราชวรารามทั่วสารทิศ 

เหตุจาก คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ หรือ ป๋าชู วัดเศวต ได้นำสายสิญจน์จากวันงานพิธีสมโภชเบิกเนตรมหาพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้ง ไปคล้องเพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ศิลปินเพลงดัง โชค รถแห่ กลางรายการโหนกระแส ของคุณหนุ่ม กรรชัย กําเนิดพลอย ทางทีวีสีช่อง 3 ซึ่งสามารถพลิกสถานการณ์กลับร้ายกลายเป็นดี ที่โกรธเคืองกันก็กลับมารักกันได้ กลายเป็นกระแสดังในโซเชียลอยู่ในขณะนี้

จึงเป็นที่เชื่อมั่นในงานพิธีครั้งนี้จากเกจิอาจารย์ฆราวาสท่านสำคัญของยุคนี้คือ ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่สามารถยืนยันถึงความอัศจรรย์ในพิธีครั้งนี้ และยืนยันความเป็นยอดมหามงคลจากภายในงาน พร้อมยืนยันว่ามหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดอรุณราชวรารามนั้น ไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ผมทิพยจักร ขอเป็นตัวแทนลูกหลานพญายักษ์วัดแจ้งชาววัดอรุณ และคณะทีมงานผู้จัดงานพิธีสมโภชเบิกเนตรมหาพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้ง ณ วัดอรุณราชวราราม ในวาระวันที่ ๓๑ ก.ค ๖๕ ที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณ ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ ที่เมตตาอุปถัมภ์สนับสนุนการสร้างพญายักษ์วัดแจ้ง ทั้งยังร่วมบุญบูชารูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกูล จำนวน ๑ องค์ เป็นเงินจำนวน ๑ แสนบาท 

และให้เกียรติเดินทางมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้งทั้งสองวาระ โดยไม่ขอรับเงินปัจจัยใดๆ ไม่รับของที่ระลึกใดๆ ท่านเป็นพ่อครูผู้ให้และเป็นแบบอย่างของการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ อย่างแท้จริง ทางคณะผู้จัดรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าทิพยจักร ในฐานะของศิษย์ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ และในฐานะกรรมการร่วมจัดงานมหาพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้ง วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยคณะจึงขอกราบขอบพระคุณ ท่านพ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

ท่านผู้ใดต้องการขวัญกำลังใจ ต้องการสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความรักเสน่หาเมตตาให้มาขอพรต่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง มาบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ก็จะเป็นมหามงคลต่อตัวท่านและครอบครัว และยังเป็นบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสมทบปัจจัยบูรณะถนนโบรารรอบพระอารามอีกทางหนึ่งด้วย

ทิพยจักร
๗ ก.ค ๖๕

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่ พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0
.....
แฟนเพจพญายักษ์วัดแจ้ง แอดไลน์ได้ที่ @prayayakwatjang

รายละเอียดการจัดสร้างและจำนวนการสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี

1.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกลู ความสูง 29 นิ้วฟุต จะได้รับมอบเพิ่ม เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร โค๊ตพิเศษ จำนวน 200 เหรียญ จำนวนการสร้าง 18 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 100,000 บาท (ที่พระเศียรบรรจุผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน ที่ฐานด้านหลังจะสลักระบุชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมบุญโดยเฉพาะในแต่ละองค์)

2.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ควำมสูง 4 นิ้วฟุต (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 2,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 3,500 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)

3.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว แบบช่อ (ใน 1 ช่อ มี 19 องค์)
3.1 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 300 ช่อ ร่วมบุญบูชาช่อละ 12,000 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)
3.2 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 300 ช่อ ร่วมบุญบูชาช่อละ 10,000 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)

4.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว
4.1 เนื้อทองคำ (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 59 องค์ (น้ำหนักทอง 16 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาองค์ละ 60,000 บาท
4.2 เนื้อเงิน (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 3,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 2,000 บาท

4.3 เนื้อนวะแก่เงิน (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 3,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 1,300 บาท
4.4 เนื้อทองสำฤทธิ์เดช (ก้นตัน) จำนวนการสร้าง 10,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 400 บาท
4.5 เนื้อทองแดง (ก้นตัน) จำนวนการสร้าง 20,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 300 บาท

5.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร
5.1 เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ (น้ำหนัก 21 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 7,0000 บาท
5.2 เนื้อเงินลงยา 8 สี สีละ 200 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 1,600 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,500 บาท

5.3 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,500 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,000 บาท
5.4 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี สีละ 1,500 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 12,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 400 บาท

5.5 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 300 บาท
5.6 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 200 บาท

6.เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด 2.5 เซนติเมตร
6.1 เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ (น้ำหนัก 9 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 3,5000 บาท
6.2 เนื้อเงินลงยา 8 สี สีละ 200 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 1,600 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,000 บาท

6.3 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,500 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 1,500 บาท
6.4 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี สีละ 1,500 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 12,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 350 บาท

6.5 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 250 บาท
6.6 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 150 บาท

7.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง เนื้อผงพุทธคุณ 108 จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 100 บาท

หมายเหตุ ในการจัดสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งและเหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ทุกเนื้อทุกขนาด ยกเว้นเนื้อผงพุทธคุณ 108 จะทำการตอกโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญทุกองค์

รายนาม พระราชาคณะและพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี (ในเบื้องต้นที่รับนิมนต์แล้ว)

1.พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (หลวงพ่อสมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
2.พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์
3.พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อทอง) วัดดอนไก่ดี จังหวัสมุทรสาคร
4.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

5.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี
6.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
7.พระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

9.พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี
10.พระครูสมุห์คำนวน วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม
11.พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง) วัดโพธิ์แดน จังหวัดพิจิตร
12.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์

13.พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง) วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
14.พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15.พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
16.พระครูพิพัฒพ์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ) วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

17.พระครูสถิตชยานุรักษ์ (หลวงพ่อเจ๊ก) วัดหนองแก จังหวัดชัยนาท
18. พระครูประภาสธรรมทัต (พระอาจารย์ป้อม) วัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี
19. พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์) วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
20. พระครูสัลสาราภรณ์ (หลวงพ่อสมสิทธิ์) วัดป่าสักดาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
21.พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ (พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ขนาดหน้าตัก 50 เซนติเมตร เท่าองค์จริง โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และครอบครัวสุวรรณจินดา รับเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

และจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพรหมวัชรเมธีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาคู่กับองค์พระปรางค์วัดอรุณ

พร้อมจัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี โดยสุดยอดท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุค ที่ได้ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ จนโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดวัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม

รายนามคณะกรรมการการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่มมหาบารมี 

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานฝ่ายฆราวาส
ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

รองประธานฝ่ายฆราวาส
แพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมาสหคลินิก)
นายแพทย์ รวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช

กรรมการ
คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ (เสี่ยหนุ่ย กาแฟโบราณตรามังกรบิน) 
คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง (เสี่ยแขก พีเคยิม)
คุณพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ

ประธานการจัดสร้าง
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาการจัดสร้าง
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด

ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ท่านชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
พันตำรวจเอก จุมพล คณานุรักษ์ ผู้กำกับการ สถานนีตำรวจภูธรเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
คุณแม่จินดา สุวรรณจินดา

คณะกรรมการการจัดสร้าง
พระครูพิสิฐสรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูพิสุทธิสรคุณ วัดอรุณราชวราราม
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร(แว่น วัดอรุณ)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คณะทำงานวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท
พระมหาไตรภพ ติสฺสนาโค
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร
พระมหาดาวใต้ รตนสิทฺธิ
พระมหาวัชรพงษ์ คุณวโร
พระมหาหัสดี จรณธมฺโม
พระมหาฝือ ธีรเมธี
พระมหานวพล อรินฺทวีโร
พระมหาสุวรรณ สุวณฺณรงฺษี
สามเณร ศรายุทธ มาโยธา
สามเณร เมธาโทป้อมอ่อน
สามเณรจักราวุธ เวียงแม้นเมฆ
สามเณร จิรวัฒน์ ชำนาญสวน
สามเณร ธนากร จินาวัน

.......

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358440

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院