ข่าววัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ เพื่อเก็บรักษาเข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณ และมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ผู้ร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน - kachon.com

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ เพื่อเก็บรักษาเข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณ และมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ผู้ร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ เพื่อเก็บรักษาเข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณ และมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ผู้ร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในกำหนดการพิธีเททองหล่อหลวงพ่อแจ้ง (จำลอง) พิธีเททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง (จำลอง) ขนาดความสูง 2.50 เมตร พิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มณฑลพิธีลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

เวลา 16.45 น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานมอบวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ เป็นที่ระลึกอันศักดิ์สิทธิ์แก่ ประธานฝ่ายฆราวาส คือ ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และรองประธานฝ่ายฆราวาส คือ ดร.แพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา นายแพทย์ รวีวัฒน์ มาศฉมาดล

มอบวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการ มอบเป็นของขวัญที่ระลึกอันศักดิ์สิทธิ์แก่ท่านผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในพระอารามโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ ที่เหลือจากการมอบเป็นของขวัญที่ระลึกอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ จะนำเข้าเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดอรุณราชวราราม

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ชุดพิเศษ ที่ได้จัดสร้างเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.เนื้อทองคำ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 1.5 นิ้ว ชนิดช่อ จำนวน 1 ช่อ(เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ของวัดอรุณราชวราราม) 2.เนื้อเงิน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 1.5 นิ้ว ชนิดช่อ จำนวน 7 ช่อ(ที่เหลือจากการมอบเป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว จะนำเข้าเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ของวัดอรุณราชวราราม) 

3.เนื้อทองคำ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวน 5 องค์ 4.เนื้อเงิน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 50 องค์ 5.เนื้อชนวน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ความสูง 4 นิ้วฟุต (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวน 12 องค์ 6.เนื้อเงิน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ความสูง 4 นิ้วฟุต (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวน 14 องค์ 

7.เหรียญเนื้อเงินลงยา 8 สี เล็ก-ใหญ่ อย่างละ 5 ชุด 8.เหรียญเนื้อเงิน เล็ก-ใหญ่ อย่างละ 38 เหรียญ 9.พระผงนำฤกษ์หน้าฝังตะกรุดทองคำคู่ พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เนื้อสีขาว จำนวน 50 เหรียญ(เก็บรักษาเข้าพิพิธภัณฑ์ของวัดอรุณราชวราราม) 10.เนื้อชนวน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวน 400 องค์ 

11.พระผงนำฤกษ์หลังฝังตะกรุดเงิน พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สีแดง จำนวน 50 เหรียญ 12.พระผงนำฤกษ์หลังฝังตะกรุดเงิน พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สีเหลือง จำนวน 50 เหรียญ 13.พระผงนำฤกษ์หลังฝังตะกรุดเงิน พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สีเขียว จำนวน 300 เหรียญ 14.พระผงนำฤกษ์หลังฝังตะกรุดเงิน พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สีม่วง จำนวน 300 เหรียญ 

ในรายการที่ 10 และรายการที่ 13 รายการ 14 จะจัดรวมเป็นชุดไว้ในกล่องเขียว จำนวน 120 ชุด และจัดบรรจุพระผงนำฤกษ์หลังฝังตะกรุดเงิน พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สีต่างๆในถุงเขียว จำนวน 200 ถุง เพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบวัตถุมงคลที่ระลึกแก่คณะกรรมการ มอบเป็นของขวัญที่ระลึกอันศักดิ์สิทธิ์แก่ท่านผู้ร่วมทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

หมายเหตุ ในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเนื้อพิเศษต่างๆ เพื่อเก็บรักษาเข้าพิพิธภัณฑ์ของวัดอรุณราชวราราม และมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลยิ่งแก่ท่านผู้ร่วมทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเป็นกรณีพิเศษในจำนวนไม่มาก จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดอรุณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ทันแจกในวันงานพิธี

.....

กำหนดการพิธีเททองหล่อหลวงพ่อแจ้ง (จำลอง) พิธีเททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง พิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง ขนาดหน้าตัก 50 เซนติเมตร และจัดพิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร โดยมี ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และครอบครัวสุวรรณจินดา รับเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในพิธีเททองเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

โดยจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพรหมวัชรเมธีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาคู่กับองค์พระปรางค์วัดอรุณ

พร้อมจัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี โดยสุดยอดท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุค ที่ได้ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ จนโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดวัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม

กำหนดการพิธีเททองหล่อหลวงพ่อแจ้ง (จำลอง) พิธีเททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง พิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๖.๐๙ น. พิธีบวงสรวงพญายักษ์วัดแจ้งและเทพยาดา โดย พราหมณ์ฉัตรชัย ทองสวัสดิ์

เวลา ๑๖.๔๕ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตามอบวัตถุมงคลที่ระลึกแก่ ประธานฝ่ายฆราวาส รองประธานฝ่ายฆราวาส และคณะกรรมการ

เวลา ๑๗.๓๙ น. ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
-  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / สมาทานศีล
-  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถวายเทียนชนวนแด่ประธานฝ่ายสงฆ์
-  ประธานฝ่ายสงฆ์อธิษฐานจุดเทียนชัย
-  พระพิธีธรรมเจริญคาถาจุดเทียนชัย
-  ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆาราวาสไปประกอบพิธีเททอง
-  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-  จบแล้วเจ้าหน้าที่อาราธานาพระปริตร
-  พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
-  พระพิธีธรรมเจริญคาถาพุทธาภิเษก ๓ จบ
-  พระพิธีธรรมเจริญบทอาฎานาฏิยปริตร(ภาณยักษ์-ภาณพระ)
-  จบแล้ว  พระเถระดับเทียนชัย
-  พระพิธีธรรมเจริญคาถาดับเทียนชัย
-  ถวายเครื่องไทยธรรม
-  พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนา
เวลา ๒๐.๐๙ น. เป็นอันเสร็จพิธี

รายนามคณะกรรมการการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่มมหาบารมี 

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานการจัดสร้าง
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาการจัดสร้าง
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

ประธานฝ่ายฆราวาส
ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

รองประธานฝ่ายฆราวาส
ดร.แพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมาสหคลินิก)
นายแพทย์ รวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด
ท่านสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการจังหวัดนนท์บุรี
ท่านชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
พันตำรวจเอก จุมพล คณานุรักษ์ ผู้กำกับการ สถานนีตำรวจภูธรเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล(เสี่ยบุ้ง) ประธานบริษัทซิงแสงนภา จำกัด
คุณแม่จินดา สุวรรณจินดา

คณะกรรมการการจัดสร้าง
พระครูพิสิฐสรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูพิสุทธิสรคุณ วัดอรุณราชวราราม
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส
คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ (เสี่ยหนุ่ย กาแฟโบราณตรามังกรบิน) 
คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง (เสี่ยแขก พีเคยิม)
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร(แว่น วัดอรุณ)
คุณพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คณะทำงานวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี
พระครูสมุห์ประครอง สุปติฏฺฐิโต
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท
พระมหาไตรภพ ติสฺสนาโค
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร
พระมหาดาวใต้ รตนสิทฺธิ
พระมหาวัชรพงษ์ คุณวโร
พระมหาหัสดี จรณธมฺโม
พระมหาฝือ ธีรเมธี
พระมหานวพล อรินฺทวีโร
พระมหาสุวรรณ สุวณฺณรงฺษี
สามเณร ศรายุทธ มาโยธา
สามเณร เมธาโทป้อมอ่อน
สามเณรจักราวุธ เวียงแม้นเมฆ
สามเณร จิรวัฒน์ ชำนาญสวน
สามเณร ธนากร จินาวัน

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่ พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0
.....
แฟนเพจพญายักษ์วัดแจ้ง แอดไลน์ได้ที่ @prayayakwatjang

รายละเอียดการจัดสร้างและจำนวนการสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี

1.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกลู ความสูง 29 นิ้วฟุต จะได้รับมอบเพิ่ม เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร โค๊ตพิเศษ จำนวน 200 เหรียญ จำนวนการสร้าง 18 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 100,000 บาท (ที่พระเศียรบรรจุผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน ที่ฐานด้านหลังจะสลักระบุชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมบุญโดยเฉพาะในแต่ละองค์) เต็มจำนวนการจอง

2.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชา ควำมสูง 4 นิ้วฟุต (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 2,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 3,500 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)

3.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว แบบช่อ (ใน 1 ช่อ มี 19 องค์)
3.1 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 300 ช่อ ร่วมบุญบูชาช่อละ 12,000 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)
3.2 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 300 ช่อ ร่วมบุญบูชาช่อละ 10,000 บาท (สามารถระบุจองหมายเลขโค๊ดได้)

4.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1.5 นิ้ว
4.1 เนื้อทองคำ (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 59 องค์ (น้ำหนักทอง 16 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาองค์ละ 60,000 บาท เต็มจำนวนการจอง
4.2 เนื้อเงิน (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 3,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 2,000 บาท

4.3 เนื้อนวะแก่เงิน (ก้นอุดผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน) จำนวนการสร้าง 3,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 1,300 บาท
4.4 เนื้อทองสำฤทธิ์เดช (ก้นตัน) จำนวนการสร้าง 10,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 400 บาท
4.5 เนื้อทองแดง (ก้นตัน) จำนวนการสร้าง 20,000 องค์ ร่วมบุญบูชาองค์ละ 300 บาท

5.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซนติเมตร
5.1 เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ (น้ำหนัก 21 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 7,0000 บาท เต็มจำนวนการจอง
5.2 เนื้อเงินลงยา 8 สี สีละ 200 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 1,600 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,500 บาท

5.3 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,500 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,000 บาท
5.4 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี สีละ 1,500 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 12,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 400 บาท

5.5 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 300 บาท
5.6 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 200 บาท

6.เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด 2.5 เซนติเมตร
6.1 เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ (น้ำหนัก 9 กรัม ขึ้น-ลง) ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 3,5000 บาท เต็มจำนวนการจอง
6.2 เนื้อเงินลงยา 8 สี สีละ 200 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 1,600 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 2,000 บาท

6.3 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,500 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 1,500 บาท
6.4 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี สีละ 1,500 เหรียญ 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีน้ำเงิน 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้าง 12,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 350 บาท

6.5 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 250 บาท
6.6 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 150 บาท

7.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง เนื้อผงพุทธคุณ 108 จำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญ ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 100 บาท

หมายเหตุ ในการจัดสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งและเหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ทุกเนื้อทุกขนาด ยกเว้นเนื้อผงพุทธคุณ 108 จะทำการตอกโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญทุกองค์

รายนาม พระราชาคณะและพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี (ในเบื้องต้นที่รับนิมนต์แล้ว)

1.พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (หลวงพ่อสมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
2.พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์
3.พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อทอง) วัดดอนไก่ดี จังหวัสมุทรสาคร
4.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

5.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี
6.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
7.พระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

9.พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี
10.พระครูสมุห์คำนวน วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม
11.พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง) วัดโพธิ์แดน จังหวัดพิจิตร
12.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์

13.พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง) วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
14.พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15.พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
16.พระครูพิพัฒพ์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ) วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

17.พระครูสถิตชยานุรักษ์ (หลวงพ่อเจ๊ก) วัดหนองแก จังหวัดชัยนาท
18. พระครูประภาสธรรมทัต (พระอาจารย์ป้อม) วัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี
19. พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์) วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
20. พระครูสัลสาราภรณ์ (หลวงพ่อสมสิทธิ์) วัดป่าสักดาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
21.พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ (พ่อครูฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมสายยักษ์)

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)