ข่าวจดหมายเหตุการอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานลงสู่องค์หลวงพ่อแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระวิหาร วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

จดหมายเหตุการอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานลงสู่องค์หลวงพ่อแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระวิหาร วัดอรุณราชวราราม
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

จดหมายเหตุการอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานลงสู่องค์หลวงพ่อแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระวิหาร วัดอรุณราชวราราม

การอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจากบ้านคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ มาสู่พระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งแห่งวัดอรุณราชวราราม ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นสิริมงคลต่อทางคณะกรรมการและลูกชาวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ ลูกหลานพญายักษ์วัดแจ้ง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า 

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ทั้งนี้เพราะพระบรมธาตุจากบ้านคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์นั้น ล้วนเป็นพระบรมธาตุที่เสด็จโดยปาฏิหาริย์ทั้งสิ้น และเป็นพะบรมธาตุสัณฐานพิเศษที่มีขนาดใหญ่ มีสัณฐานดั่งเปลือกหอย มีกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์จากทวยเทพเทวดา และที่สำคัญพระบรมธาตุเจ้าจากบ้านคุณลุงทองดีนั้น ยังได้รับการรับรองจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ และสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน 

ทั้งยังไดรับการรับรองจากพระเถระ พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ กระทั่งกษัตริย์จิ๊กมี่แห่งภูฏาน และท่านดาไลลามะเองก็ให้การรับรองพระบรมธาตุเจ้าจากบ้านของคุณลุงทองดี ด้วยเหตุนี้การอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเพื่อบรรจุลงในพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอรุณราชวราราม จึงนับเป็นกิจสำคัญยิ่ง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผมและคณะนำปัจจัยจำนวน 159,999 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ไปมอบถวายให้แก่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ในวันนั้นมีโอกาสสนทนากับ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(พี่วิทย์ วัดอรุณ) แม่งานใหญ่ในการหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้ง พี่วิทย์เล่าว่า ไก่รู้ไหมหลวงพ่อแจ้งอันเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่ ๔ 

ประทานมาสู่พระวิหารวัดอรุณนั้นสามารถถอดประกอบได้สามส่วน คือยอดพระเกศถอดออกได้ ส่วนฐานถอดประกอบออกได้ พอฟังแล้วผมก็ตระหนักขึ้นว่า เออคนโบราณที่ท่านสร้างให้ยอดพระเกศถอดออกได้ภายในเป็นช่องก็เพื่อสำหรับบรรจุพระบรมธาตุเจ้า ทีแรกผมคิดว่าจะนำพระบรมธาตุที่มีอยู่มาบรรจุ แต่ก็มานึกได้ว่าการสร้างพระองค์จำลองหลวงพ่อแจ้งที่วัดอรุณทำในครั้งนี้เป็นงานประวัติศาสตร์ ๒๕๐ ปี

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ควรอัญเชิญพระบรมธาตุจากบุคคลสำคัญเพื่อเป็นเกียรติยิ่งๆขึ้นไป จึงได้กล่าวกับ พี่วิทย์ วัดอรุณ ในวันนั้นว่า ผมขอรับภาระในการจัดหาพะบรมธาตุเจ้าอันประเสริฐมาประดิษฐานไว้ภายในพระเศียรพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้ง ทั้งองค์จริง และองค์จำลองอีกสององค์ที่ทาง พลตำรวจเอก ดร.วิระชัย รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และคุณจิรฐา ทรงเมตตา พร้อมครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อ 

ในงานพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ 250 ปี ของวัดอรุณราชวราราม ที่มีผู้เข้าร่วมพิธีสามารถถ่ายติดภาพปาฏิหาริย์ในขณะเริ่มทำพิธีบวงสรวงองค์พญายักษ์วัดแจ้ง เททองหล่อหลวงพ่อแจ้ง จำลอง ขนาดเท่าองค์จริง เททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.50 เมตร(ประจำวัดเพื่อไว้ให้พี่น้องผู้ศรัทธาได้กราบไหว้บูชา) 

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

และเททองหล่อรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดบูชาต้นตระกูล จำนวนการสร้างทั้งหมด 15 องค์ ในงานพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

โดยตั้งใจอัญเชิญจากบ้านคุณลุงทองดีนำมาถวายให้แก่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามให้จงได้ หลังจากที่ปวารนาไว้แล้ว จึงได้โทรแจ้งนัดหมายกับคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ โดยคุณลุงได้ถามรายละเอียดว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไหน นามว่าอะไร หน้าตักเท่าไหร่ เมื่อแจ้งให้คุณลุงทราบในรายละเอียดทั้งหมดแล้ว คุณลุงก็ยินดีมอบพระบรมธาตุจำนวน ๓ ชุด 

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ทั้งนี้โดยปกติท่านจะมอบให้จำนวน ๕ องค์ สำหรับบรรจุในเศียรพระพุทธรูป แต่ครั้งนี้ท่านมอบให้จำนวน ๙ องค์ และในชุดนึงเมื่อนำมานับตรวจสอบกลับพบว่าเสด็จมาเพิ่มกลายเป็น ๑๐ พระองค์ อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งนี้ทุกผอบมีกลิ่นหอมเย็นๆอันเป็นกลิ่นทิพย์ของเทพยดาที่มาบูชาพระบรมธาตุ จึงนับว่าเป็นสิริมงคลอย่างที่สุด และเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ผมทิพยจักรก็ภูมิใจที่สุดด้วยเช่นกัน

จึงขออนุโมทนาบุญกับคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ไว้ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาบุญต่อคณะกรรมการผู้ดำเนินงานสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อแจ้งและพญายักษ์วัดแจ้งทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญต่อญาติธรรมทุกท่าน กัลยาณมิตรทุกท่านที่มาร่วมบุญ ร่วมใจ เป็นกำลังใจให้กันตลอดมา

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

กุศลอันใดมาจากเจตนาอันดีที่จะยอยกพระพุทธศาสนา ทำให้พระบรมธาตุเจ้าโชตนาการยิ่งขึ้น สืบอายุพระพุทธศาสนาสืบไป ขอบุญกุศลนั้นจงเป็นพละปัจจัยขจัดทุกข์ภัยทำให้ห่างไกลจากทุกข์โศกโรคมารภัยทั้งปวง ขอกุศลจงค้ำจุนชำระจิตให้สำเร็จสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรม ให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดเทอญ

ไก่ ทิพยจักร เขียนบูชาคุณพระบรมธาตุบ้านคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ - หลวงพ่อแจ้ง วัดอรุณราชวราราม
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

รายนาม สมเด็จพระราชาคณะและพระคณาจารย์ พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้งซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม

ประธานในพิธี-จุดเทียนชัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ประธานในพิธีดับเทียนชัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
1. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม
2. พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ทอง ) อายุ 105 ปี วัดดอนไก่ดี
3. พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) อายุ 100 ปี วัดธารทหาร (ห้วยด้วน)

4. พระราชพัฒนสุนทร (หลวงพ่อหมู) วัดทรงธรรม
5. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง
6. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

7. พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์
8. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก) วัดท่าขนุน
9. พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ(หลวงพ่ออนันต์) วัดบางพลีน้อย

10. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันธ์
11. พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงษ์รัตนาราม
12. พระครูประภาสธรรมทัต(พระอาจารย์ป้อม) วัดหนองม่วง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

13. พระครูปลัดธรรมานุวัตร (พระอาจารย์ช้าง) วัดจุกเฌอ
14. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ
15. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี)

16. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้
17. พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์) วัดมหาชัย
18. พระครูสัลสาราภรณ์ วัดป่าสักดาราม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานฝ่ายฆราวาส
พลตำรวจเอก ดร.วิระชัย - จิรฐา ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ(เจ้าภาพการหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง)

รองประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านปฏิกรณ์ - พ.ต.อ.หญิงปรียานุช คงพิพิธ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ
ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

กรรมการ
คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ (เสี่ยหนุ่ย กาแฟโบราณตรามังกรบิน) 
คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง (เสี่ยแขก พีเคยิม)
คุณพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ประธานการจัดสร้าง
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

รองประธานการจัดสร้าง
พระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาการจัดสร้าง
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
พันตำรวจเอก จุมพล คณานุรักษ์ ผู้กำกับการ สถานนีตำรวจภูธรเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการการจัดสร้าง
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส
พระมหาสิโรฒม์ พุทธรกขิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

.......

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。