ข่าว๙ เอกลักษณ์มงคลสำคัญขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าพญายักษ์คู่โบราณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร โดย อาจารย์ไก่ ทิพย์จักร - kachon.com

๙ เอกลักษณ์มงคลสำคัญขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าพญายักษ์คู่โบราณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร โดย อาจารย์ไก่ ทิพย์จักร
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

๙ เอกลักษณ์มงคลสำคัญขององค์พญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าพญายักษ์คู่โบราณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร โดย อาจารย์ไก่ ทิพย์จักร

๑ พญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ที่มีศีรษะตรีชั้น หมายถึงเทินกันเป็น ๓ ชั้น ยอดบนสุดเป็นหน้าเทพแสดงถึงวงศ์แห่งพระพรหม แสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถ และเปรี่ยมล้นด้วยพลังแห่งอำนาจบารมีที่สามารถครอบงำได้ทั้งสามโลก

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

๒ พญายักษ์วัดแจ้งมีใบหน้านับรวมได้ ๑๐ หน้า หมายถึงศาสตร์ทั้ง ๖ และพระเวทย์ทั้ง ๔ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครที่ไหน เป็นการจัดสร้างขึ้นเป็นที่แรกโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และเป็นการบันทึกประวัติหน้าใหม่ของวงการพระเครื่องวัตถุมงคล ว่ามีการสร้างรูปปั้นพญายักษ์ในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกของโลก ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 

๓ พญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ที่มีลักษณะการยืนแบบเหลี่ยมยักษ์อย่างชัดเจน คือกางขาออก ย่อเข่า เป็นลักษณะที่แสดงถึงความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งเปรี่ยมด้วยพลังอำนาจ มีพละกำลังอันมหาศาล มีความน่าเกรงขาม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

๔ พญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ที่มีรากเหง้าความเชื่อจากวรรณกรรมอินเดียเรื่องรามเกียรติ์ของฮินดูก็จริง แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้จัดสร้างตามคติของพระพุทธศาสนา ออกมาเป็นพญายักษ์วัดแจ้งแบบไทยได้อย่างลงตัว สวยงาม น่าเกรงขาม และที่สำคัญคือ พญายักษ์โบราณคู่นี้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องประชาชนในย่านวัดอรุณ ตั้งแต่เริ่มสร้างจวบจนถึงยุคปัจจุบัน

๕ พญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ที่สร้างตามศิลปะแบบโขนละครไทยโบราณอย่างถูกต้อง ถือเป็นครูทางโขนละครที่ไดรับความนิยมเชื่อถืออย่างสูงด้วย

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

๖ พญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ที่มีอินทรธนูอันเป็นเครื่องประดับยศของชุดที่หัวไหล่ อินทรธนูเป็นสัญลักษณ์สำคัญของตัวยักษ์และตัวพระ ซึ่งวัตถุมงคลยักษ์อื่นๆมักทำอินทรธนูรวมๆไปกับกรองศอจนแทบกลืนกันไป แต่พญายักษ์วัดแจ้งมีอินทรธนูที่ดูเด่นงดงาม แสดงถึงความมียศฐาบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่ มีพลังอำนาจเหนือเหล่าบรรดายักษ์และภูติผีปีศาจทั้งปวง

๗ พญายักษ์วัดแจ้งมีทองกรหรือกำไลแผง เป็นสัญลักษณ์แห่งการทำมาค้าขายสิ่งใดๆก็จะมีแต่กำไร ตั้งแต่สมัยโบราณสืบมาเชื่อกันว่า หากท่านผู้ใดได้มีโอกาสบูชาองค์พญายักษ์วัดแจ้งอยู่เป็นประจำแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุข มีแต่ความโชคดี ได้เป็นเจ้าสัว ได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

๘ พญายักษ์วัดแจ้งมีธำมรงค์หรือแหวน เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นราชาแห่งยักษ์ทั้งปวง มีอำนาจวาสนา มีเสน่ห์ มีพลังแห่งบารมี ซึ่งต่างกับรูปปั้นยักษ์จากที่อื่นๆซึ่งมักจะสร้างโดยไม่มีแหวนหรือธำมรงค์

๙ ที่สำคัญ กระบองของพญายักษ์วัดแจ้ง เป็นกระบองประดับนพรรัตน์ มิใช่กระบอกเกลียวตาลแบบยักษ์ทั่วๆไปที่เคยเห็น เชื่อว่าปั้นมาจากคุณวิเศษของไม้เท้าของพญายักษ์สหัสเดชะ คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ายักษ์ตนใดๆในปฐพี

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

คุณลักษณะมงคลอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษทั้ง ๙ ประการ ขององค์พญายักษ์วัดแจ้งที่ได้กล่าวมานั้น ถือว่าพญายักษ์วัดแจ้งเป็นยักษ์ในวัง สร้างโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย ทั้งยังสร้างได้ถูกต้องตามศิลปะโขนละคร ถูกต้องตามศาสตร์โบราณอย่างแท้จริง เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ยักษ์อื่นๆไม่มี มีที่นี่ที่เดียว " พญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าพญาแห่งยักษ์ทั้งปวง มหาเทพารักผู้พิทักษ์วัดอรุณราชวราราม ให้อยู่ปลอดภัยมานานกว่าสองร้อยปี "

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ทิพยจักร เขียนบูชาประกาศเกียรติคุณพ่อพญายักษ์วัดแจ้ง
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

รายนาม สมเด็จพระราชาคณะและพระคณาจารย์ พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้งซุ้มประตูยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม

ประธานในพิธี-จุดเทียนชัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ประธานในพิธีดับเทียนชัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
1. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม
2. พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ทอง ) อายุ 105 ปี วัดดอนไก่ดี
3. พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์) อายุ 100 ปี วัดธารทหาร (ห้วยด้วน)

4. พระราชพัฒนสุนทร (หลวงพ่อหมู) วัดทรงธรรม
5. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง
6. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

7. พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์
8. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก) วัดท่าขนุน
9. พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ(หลวงพ่ออนันต์) วัดบางพลีน้อย

10. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันธ์
11. พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงษ์รัตนาราม
12. พระครูประภาสธรรมทัต(พระอาจารย์ป้อม) วัดหนองม่วง

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

13. พระครูปลัดธรรมานุวัตร (พระอาจารย์ช้าง) วัดจุกเฌอ
14. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ
15. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี)

16. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้
17. พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์) วัดมหาชัย
18. พระครูสัลสาราภรณ์ วัดป่าสักดาราม

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานฝ่ายฆราวาส
พลตำรวจเอก ดร.วิระชัย - จิรฐา ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ(เจ้าภาพการหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง)

รองประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านปฏิกรณ์ - พ.ต.อ.หญิงปรียานุช คงพิพิธ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ
ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

กรรมการ
คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ (เสี่ยหนุ่ย กาแฟโบราณตรามังกรบิน) 
คุณสมชาย เทศรุ่งเรือง (เสี่ยแขก พีเคยิม)
คุณพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ประธานการจัดสร้าง
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

รองประธานการจัดสร้าง
พระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ที่ปรึกษาการจัดสร้าง
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
พันตำรวจเอก จุมพล คณานุรักษ์ ผู้กำกับการ สถานนีตำรวจภูธรเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการการจัดสร้าง
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส
พระมหาสิโรฒม์ พุทธรกขิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

.......

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。